مسابقات اینترنتی > قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی > قرعه کشی جوایز مسابقات
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
قرعه کشی جوایز مسابقات
 
   

قرعه کشی جوایز مسابقات

 

 

 امتیاز ثابت سوالات مسابقه ÷ مجموع امتیازهای کسب شده  = شانس هر کاربر در قرعه کشی

 

جوایز قرعه کشی (امتیاز بیشتر = شانس بیشتر) در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد بافت.

       سوالات با امتیاز ثابت

به عنوان مثال در مسابقه ای که 20 سوال و پاسخ صحیح به هر سوال 100 امتیاز دارد. کاربری که تمامی سوالات را به درستی پاسخ دهد 2000 امتیاز کسب می نماید. شانس این کاربر در قرعه کشی 20 می باشد. یعنی 20 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

حال اگر کاربر به 12 سوال پاسخ صحیح دهد 1200 امتیاز کسب می نماید. شانس این کاربر در قرعه کشی 12 می باشد. یعنی 12 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

       سوالات با امتیاز ثابت و متغییر

به عنوان مثال در مسابقه ای که 20 سوال دارد، 16 سوال دارای امتیاز ثابت 100 می باشد و 4 سوال آن دارای امتیاز متغییری بین 500 الی 2000 امتیاز می باشد. اگر کاربری به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهد و امتیاز کامل از سوالات با امتیاز متغییر نیز بگیرد. در پایان  9600 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 96 می باشد. یعنی 96 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

توجه داشته باشید که اگر کاربری از امتیاز های متغییر به ترتیب 1589، 1895، 628، 1423 امتیاز بگیرد و سوالات با امتیاز ثابت را نیز به درستی پاسخ دهد در نتیچه در پایان 7135 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 71 می باشد. یعنی 71 بار کد کاربر در قرعه کشی شرکت داده می شود.

کاملا واضح است که، اگر کاربری تنها به یک سوال از مسابقه بالا پاسخ صحیح دهد، شانس این کاربر در قرعه کشی 1 می باشد. یعنی تنها یکبار کد کاربر در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

--------------------------------------------------------

به عنوان مثال در مسابقه ای که 10 سوال دارد، 8 سوال دارای امتیاز ثابت 1 می باشد و 2 سوال آن دارای امتیاز متغییری بین 10 الی 30 امتیاز می باشد.

اگر کاربری به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهد و امتیاز کامل از سوالات با امتیاز متغییر نیز بگیرد. در پایان  68 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 48 می باشد. یعنی 48 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

توجه داشته باشید که اگر کاربری از امتیاز های متغییر به ترتیب 17 و 9 امتیاز بگیرد و سوالات با امتیاز ثابت را نیز به درستی پاسخ دهد در نتیچه در پایان 34 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 34 می باشد. یعنی 34 بار کد کاربر در قرعه کشی شرکت داده می شود.

محاسبات میزان شانس هر کاربر در قرعه کشی با توجه به فرمول بالا محاسبه می گردد.

--------------------------------------------------------

 اگر کاربر بیش از یکبار در مسابقه شرکت کند، به میزان امتیاز کسب شده در هر بار شرکت کردن در مسابقه به میزان شانس کاربر افزوده می شود.

همواره می توانید در بخش کارنامه مسابقه، جمع امتیازات کسب شده در مسابقه را مشاهده نموده و با توجه به فرمول ذکز شده میزان شانس را که همان تعداد تکرار کد کاربر در قرعه کشی می باشد را بدست آورید.

--------------------------------------------------------

 امیدوارم توضیحات این بخش برای تمامی کاربران مفید باشد.

با مطالعه توضیحات بالا متوجه خواهید شد که امتیاز بیشتر = شانس بیشتر خواهد بود.

 

 

قرعه کشی جوایز مسابقات

 

 

 امتیاز ثابت سوالات مسابقه ÷ مجموع امتیازهای کسب شده  = شانس هر کاربر در قرعه کشی

 

جوایز قرعه کشی (امتیاز بیشتر = شانس بیشتر) در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد بافت.

       سوالات با امتیاز ثابت

به عنوان مثال در مسابقه ای که 20 سوال و پاسخ صحیح به هر سوال 100 امتیاز دارد. کاربری که تمامی سوالات را به درستی پاسخ دهد 2000 امتیاز کسب می نماید. شانس این کاربر در قرعه کشی 20 می باشد. یعنی 20 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

حال اگر کاربر به 12 سوال پاسخ صحیح دهد 1200 امتیاز کسب می نماید. شانس این کاربر در قرعه کشی 12 می باشد. یعنی 12 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

       سوالات با امتیاز ثابت و متغییر

به عنوان مثال در مسابقه ای که 20 سوال دارد، 16 سوال دارای امتیاز ثابت 100 می باشد و 4 سوال آن دارای امتیاز متغییری بین 500 الی 2000 امتیاز می باشد. اگر کاربری به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهد و امتیاز کامل از سوالات با امتیاز متغییر نیز بگیرد. در پایان  9600 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 96 می باشد. یعنی 96 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

توجه داشته باشید که اگر کاربری از امتیاز های متغییر به ترتیب 1589، 1895، 628، 1423 امتیاز بگیرد و سوالات با امتیاز ثابت را نیز به درستی پاسخ دهد در نتیچه در پایان 7135 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 71 می باشد. یعنی 71 بار کد کاربر در قرعه کشی شرکت داده می شود.

کاملا واضح است که، اگر کاربری تنها به یک سوال از مسابقه بالا پاسخ صحیح دهد، شانس این کاربر در قرعه کشی 1 می باشد. یعنی تنها یکبار کد کاربر در قرعه کشی شرکت داده خواهد شد.

--------------------------------------------------------

به عنوان مثال در مسابقه ای که 10 سوال دارد، 8 سوال دارای امتیاز ثابت 1 می باشد و 2 سوال آن دارای امتیاز متغییری بین 10 الی 30 امتیاز می باشد.

اگر کاربری به تمامی سوالات پاسخ صحیح دهد و امتیاز کامل از سوالات با امتیاز متغییر نیز بگیرد. در پایان  68 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 48 می باشد. یعنی 48 بار کد کاربر در قرعه کشی قرار خواهد گرفت.

توجه داشته باشید که اگر کاربری از امتیاز های متغییر به ترتیب 17 و 9 امتیاز بگیرد و سوالات با امتیاز ثابت را نیز به درستی پاسخ دهد در نتیچه در پایان 34 امتیاز کسب خواهد نمود. شانس این کاربر در قرعه کشی 34 می باشد. یعنی 34 بار کد کاربر در قرعه کشی شرکت داده می شود.

محاسبات میزان شانس هر کاربر در قرعه کشی با توجه به فرمول بالا محاسبه می گردد.

--------------------------------------------------------

 اگر کاربر بیش از یکبار در مسابقه شرکت کند، به میزان امتیاز کسب شده در هر بار شرکت کردن در مسابقه به میزان شانس کاربر افزوده می شود.

همواره می توانید در بخش کارنامه مسابقه، جمع امتیازات کسب شده در مسابقه را مشاهده نموده و با توجه به فرمول ذکز شده میزان شانس را که همان تعداد تکرار کد کاربر در قرعه کشی می باشد را بدست آورید.

--------------------------------------------------------

 امیدوارم توضیحات این بخش برای تمامی کاربران مفید باشد.

با مطالعه توضیحات بالا متوجه خواهید شد که امتیاز بیشتر = شانس بیشتر خواهد بود.

 

 

 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ