برندگان > برندگان سال 1393
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1393
 
   

 
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
اهدای جوایز مسابقات اینترنتی
 
   

 بخش اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان تمامی مسابقات پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

طبق توضیحات بند 10 مسابقات اینترنتی، هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

طبق بند 11 قوانین مسابقات اینترنتی اسامی برندگان رتبه ای پس از 3 روز و اسامی برندگان قرعه کشی حداکثر 15 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نکته مهم: پس از اعلام نتایج و قرار گرفتن اسامی برندگان بر روی سایت، برندگان تنها 30 روز مهلت دارند مدارک خواسته شده که در بخش قوانین اهدای جوایز به آن اشاره شده است را برای ما ارسال نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر سایت مسابقه ها هیچ مسئولیتی در قبال تحویل جوایز به برندگان ندارد. در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان مدارک مورد نیاز را ارسال ننمایند، اسامی برندگان از روی سایت برداشته خواهد شد و قرعه کشی دوباره انجام می شود و جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

طبق بند 12 قوانین مسابقات اینترنتی، پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 10 الی 15 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مدارک برندگان و احراز هویت ها زودتر از موعد مقرر انجام گردد. جوایز نیز زودتر از موعد مقرر به برندگان اهدا می شود.

بنرهای برندگان هر مسابقه در سمت راست همین صفحه قرار می گیرد و اسامی برندگان رتبه ای و قرعه کشی را می توانید مشاهده نمایید. در این صفحه به اختصار توضیح داده خواهد شد که هر برنده باید چه مدارکی و تا چه زمانی ارسال نماید. اما همواره می توانید به بخش قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی رجوع کرده و قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی را مطالعه نمایید.

باما همراه باشید...

 

 بخش اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان تمامی مسابقات پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

طبق توضیحات بند 10 مسابقات اینترنتی، هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

طبق بند 11 قوانین مسابقات اینترنتی اسامی برندگان رتبه ای پس از 3 روز و اسامی برندگان قرعه کشی حداکثر 15 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نکته مهم: پس از اعلام نتایج و قرار گرفتن اسامی برندگان بر روی سایت، برندگان تنها 30 روز مهلت دارند مدارک خواسته شده که در بخش قوانین اهدای جوایز به آن اشاره شده است را برای ما ارسال نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر سایت مسابقه ها هیچ مسئولیتی در قبال تحویل جوایز به برندگان ندارد. در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان مدارک مورد نیاز را ارسال ننمایند، اسامی برندگان از روی سایت برداشته خواهد شد و قرعه کشی دوباره انجام می شود و جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

طبق بند 12 قوانین مسابقات اینترنتی، پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 10 الی 15 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مدارک برندگان و احراز هویت ها زودتر از موعد مقرر انجام گردد. جوایز نیز زودتر از موعد مقرر به برندگان اهدا می شود.

بنرهای برندگان هر مسابقه در سمت راست همین صفحه قرار می گیرد و اسامی برندگان رتبه ای و قرعه کشی را می توانید مشاهده نمایید. در این صفحه به اختصار توضیح داده خواهد شد که هر برنده باید چه مدارکی و تا چه زمانی ارسال نماید. اما همواره می توانید به بخش قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی رجوع کرده و قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی را مطالعه نمایید.

باما همراه باشید...

 

 
 
 
قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی
 
   

قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

1- جوایز کارت شارژ و بسته های اعتباری:

این جوایز بعد از مشخص شدن برنده از طریق سامانه پیامکی سایت مسابقه ها به شماره تماس مندرج در صفحه پروفایل برنده ارسال می گردد.

نکته مهم: در صورتی که کاربر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در پروفایل درج نکرده باشد، جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

2- جوایز با ارزش تقریبی کمتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه :
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی:

نکته مهم: پس از دریافت مدارک ارسالی و تطبیق با اطلاعات وارد شده در پروفایل برنده جوایز ارسال می گردد. در صورتی که مدارک ارسالی با اطلاعات موجود در پروفایل برنده مورد تطبیق قرار نگیرد جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

3- جوایز با ارزش تقریبی بیشتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید. همچنین کپی شناسنامه یا کارت ملی برابر با اصل شده را به آدرس: مشهد - صندوق پستی 757-91735 بنام محمود کریمی ارسال نمایید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • سال تولد:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه:
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی: (برابر با اصل شده)

نکته مهم: پس از دریافت اطلاعات و تطبیق با اطلاعات موجود در پروفایل، با برندگان تماس و احراز هویت شده و هماهمگی های لازم برای دریافت جوایز صورت می پذیرد.

--------------------------------------------------------

 نکته مهم: باتوجه به نیاز اطلاعات دقیق از برندگان مسابقات، از تمامی اعضای محترم سایت مسابقه ها خواهشمندام در صورت اقدام به شرکت در مسابقات اینترنتی اطلاعاتی مانند: نام و نام خانوادگی – کد ملی – آدرس  و شماره تماس را به صورت دقیق در بخش پروفایل خود وارد نمایند. برای اهدای جوایز مدارک ارسالی با اطلاعات مندرج در پروفایل شما چک می شود و در صورت تطبیق مدارک با اطلاعات پروفایل جوایز اهدا می شود و در غیر اینصورت جوایز به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

 

 

قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

1- جوایز کارت شارژ و بسته های اعتباری:

این جوایز بعد از مشخص شدن برنده از طریق سامانه پیامکی سایت مسابقه ها به شماره تماس مندرج در صفحه پروفایل برنده ارسال می گردد.

نکته مهم: در صورتی که کاربر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در پروفایل درج نکرده باشد، جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

2- جوایز با ارزش تقریبی کمتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه :
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی:

نکته مهم: پس از دریافت مدارک ارسالی و تطبیق با اطلاعات وارد شده در پروفایل برنده جوایز ارسال می گردد. در صورتی که مدارک ارسالی با اطلاعات موجود در پروفایل برنده مورد تطبیق قرار نگیرد جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

3- جوایز با ارزش تقریبی بیشتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید. همچنین کپی شناسنامه یا کارت ملی برابر با اصل شده را به آدرس: مشهد - صندوق پستی 757-91735 بنام محمود کریمی ارسال نمایید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • سال تولد:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه:
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی: (برابر با اصل شده)

نکته مهم: پس از دریافت اطلاعات و تطبیق با اطلاعات موجود در پروفایل، با برندگان تماس و احراز هویت شده و هماهمگی های لازم برای دریافت جوایز صورت می پذیرد.

--------------------------------------------------------

 نکته مهم: باتوجه به نیاز اطلاعات دقیق از برندگان مسابقات، از تمامی اعضای محترم سایت مسابقه ها خواهشمندام در صورت اقدام به شرکت در مسابقات اینترنتی اطلاعاتی مانند: نام و نام خانوادگی – کد ملی – آدرس  و شماره تماس را به صورت دقیق در بخش پروفایل خود وارد نمایند. برای اهدای جوایز مدارک ارسالی با اطلاعات مندرج در پروفایل شما چک می شود و در صورت تطبیق مدارک با اطلاعات پروفایل جوایز اهدا می شود و در غیر اینصورت جوایز به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

 

 

 
 
 
جایزه بر اساس اعتبار واگذاری شده 1393
 
   

جایزه بر اساس اعتبار واگذاری شده

در شهریورماه 1393 جایزه ای بر اساس اعتبار واگذاری کاربران داریم. بر این اساس هر یک از کاربران که تمایل دارند در قرعه کشی جایزه ای که بر اساس امتیاز واگذاری اختصاص داده ایم شرکت نمایند؛ با اعلام میزان اعتبار واگذاری شده در این قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

با توجه به توضیحات بالا هر 5 اعتبار یک شانش برای هر کاربر در نظر گرفته خواهد شد.

هر کاربر با توجه به درخواست خود در هر زمان امکان افزایش اعتبار را دارد.

به عنوان مثال: در روز 15 شهریورماه کاربری اعلام می نمایید که برای شرکت در این قرعه کشی به میزان 200 اعتبار واگذار می نمایم. همین کاربر در روز 30 شهریورماه برای افزایش شانس خود اعلام می نماید که برای شرکت در قرعه کشی میزان 250 اعتبار دیگر واگذار می نمایم. این کاربر در مجموع 450 اعتبار واگذار نموده است و شانس کاربر در این قرعه کشی 90 می باشد.

***  توجه داشته باشید که بعد از اعلام نظر خود مبنی بر واگذاری اعتبار، اعتبار مورد نظر از کارنامه اعتبارات شما کسر می گردد.

در پایان ماه، این جایزه با توجه به میزان اعتبارات واگذاری شده کاربران و میزان شانس آنها همراه با دیگر جوایز سایت قرعه کشی های خواهد شد.

***  برنده جایزه تیرماه بر اساس اعتبار واگذاری شده آقای اسماعیل هادی زاده

***  برندگان جوایز مردادماه بر اساس اعتبار واگذاری شده آقایان نیما نوری و امین صادقی

***  برندگان جوایز شهریورماه بر اساس اعتبار واگذاری شده آقایان رمضان شکوری و نیما نوری و امین صادقی

***  برندگان جوایز مهرماه بر اساس اعتبار واگذاری شده خانم ها اسما مرتضوی و نازنین ثناپور و نادیا مهربونی

***  برندگان جوایز آبان ماه بر اساس اعتبار واگذاری شده خانم نجمه نجفی و آقایان ذاکر علی نژاد و امین صادقی

***  برندگان جوایز آذر ماه بر اساس اعتبار واگذاری شده خانم نجمه نجفی و آقایان امین صادقی و بهروز نصیری

***  برندگان جوایز دی ماه بر اساس اعتبار واگذاری شده آقایان نیما نوری و مرتضی عبدالهی و خانم نجمه نجفی

***  برندگان جوایز بهمن ماه بر اساس اعتبار واگذاری شده آقای محسن یزدانجو و خانم محدثه دمادم شکوه و آقای مقصود حسین زاده

***  برندگان جوایز اسفند ماه بر اساس اعتبار واگذاری شده آقایان حسین سعادتمند و فردین دیبا و امین صادقی

باما همراه باشید...


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 193
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 193
مدیر سایت
|
|
1394/01/01 22:58:42
116
103


98530
باسلام؛
قرعه کشی جایز بر اساس اعتبار واگذاری (اسفند ماه) انجام شد و شماره 100108 برنده جایزه 20 هزار تومانی و شماره 100158 برنده جایزه 10 هزار تومانی و شماره 100263 برنده جایزه 5 هزار تومانی شد.
تبریک به آقایان حسین سعادتمند، فردین دیبا و امین صادقی
باما همراه باشید...

نجمه نجفی
|
|
1393/12/28 19:23:40
116
103


1665
سلام
100 اعتبار واگذار میکنم

     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100408 الی 100427 می باشد.
محمد مهدی قاسم زاده
|
|
1393/12/27 12:03:16
116
103


-143
سلام
200 اعتبار

     پاسخ: محمود
سلام
شما 40 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100368 الی 100407 می باشد.
حسین سعادتمند
|
|
1393/12/22 14:38:13
117
103


1137
100 اعتبار میدهم
     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100348 الی 100367 می باشد.
erfan eiman zadeh
|
|
1393/12/22 10:16:55
116
103


1221
سلام
100 اعتبار واگذار میکنم

     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100328 الی 100347 می باشد.
سید سعید عمرانی
|
|
1393/12/20 17:53:30
116
103


1079
50 اعتبار
     پاسخ: محمود
سلام
شما 10 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100318 الی 100327 می باشد.
Nazanin حسینی
|
|
1393/12/19 18:08:00
116
103


1104
100 اعتبار میدهم
     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100298 الی 100317 می باشد.
mohadese
|
|
1393/12/18 20:10:17
116
103


سلام
100 اعتبار دیگر واگذار میکنم

     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100278 الی 100297 می باشد.
amin sadegi
|
|
1393/12/18 15:31:26
116
103


اعتبار 100
     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100258 الی 100277 می باشد.
Nazanin حسینی
|
|
1393/12/18 13:01:31
116
103


سلام
100 اعتبار واگذار میکنم

     پاسخ: محمود
سلام
شما 20 شانس دارید و کدهای قرعه کشی شما از 100238 الی 100257 می باشد.
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ