برندگان > برندگان سال 1393 > کلوب هواداران مسابقه ها(مهرماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1393
 
   

 
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
برندگان مسابقه اینترنتی کلوب هوداران مسابقه ها (مهرماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها ( مهرماه )

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی کارت هدیه 20 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نیما

نوری

0936***6985


 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

زبردست

0525***4222

 

محمد

سالاری

0433***3443

 

محمد

یوسفی

0930***9817

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محدثه

دمادم شکوه

0936***1142

 

میثم

امیدی

0912***9954

 

سلیمه

ابراهیمی

0785***6666

 

مهدی

علیزاده آهنگ

0935***5052

 

یلدا

راشد

0914***2233

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ذاکر

علی نژاد

0914***7186

 

نادیا

مهربونی

0930***6246

 

جابر

امیری

0939***4664

 

نجمه

نجفی

0936***2569


رامین

امانی

0935***0001

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

اسما

مرتضوی

0000***0001


فاطمه

حسینی

0190***0000


بهرام

شیک پوش

0930***6186

 

سحر

پورنظری

0930***2258


نگار

نصیری

0932***2363


  

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

بهروز

نصیری

0939***6594

 

الهام

اسفهرودی

0935***4849

 

مرضیه

یعقوبی

0914***7978


امیر

دعاگو

0930***0028

 

پارسا

نکوفر

0914***9347برندگان رتبه ای کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

اسلام

راشد

0914***0008

8670

 

2

رویا

زبردست

0986***6666

8551

 

3

ثریا

راشد

0936***0000

8545

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

پویا

رحیمی

0935***9357

8399

 

2

محسن

زارع

0921***5308

8368

 

3

سبحان

احمدی

0966***3323

8343

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

علی

زرکش

0935***6566

8326

 

2

سارا

هدایتی

0939***3693

8307

 

3

بشیر

عرب پور

0938***1040

7971

 

4

ابراهیم

راشد

0935***9700

7534


 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 30 آذرماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها ( مهرماه )

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی کارت هدیه 20 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نیما

نوری

0936***6985


 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

زبردست

0525***4222

 

محمد

سالاری

0433***3443

 

محمد

یوسفی

0930***9817

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محدثه

دمادم شکوه

0936***1142

 

میثم

امیدی

0912***9954

 

سلیمه

ابراهیمی

0785***6666

 

مهدی

علیزاده آهنگ

0935***5052

 

یلدا

راشد

0914***2233

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ذاکر

علی نژاد

0914***7186

 

نادیا

مهربونی

0930***6246

 

جابر

امیری

0939***4664

 

نجمه

نجفی

0936***2569


رامین

امانی

0935***0001

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

اسما

مرتضوی

0000***0001


فاطمه

حسینی

0190***0000


بهرام

شیک پوش

0930***6186

 

سحر

پورنظری

0930***2258


نگار

نصیری

0932***2363


  

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

بهروز

نصیری

0939***6594

 

الهام

اسفهرودی

0935***4849

 

مرضیه

یعقوبی

0914***7978


امیر

دعاگو

0930***0028

 

پارسا

نکوفر

0914***9347برندگان رتبه ای کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

اسلام

راشد

0914***0008

8670

 

2

رویا

زبردست

0986***6666

8551

 

3

ثریا

راشد

0936***0000

8545

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

پویا

رحیمی

0935***9357

8399

 

2

محسن

زارع

0921***5308

8368

 

3

سبحان

احمدی

0966***3323

8343

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «مهرماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

علی

زرکش

0935***6566

8326

 

2

سارا

هدایتی

0939***3693

8307

 

3

بشیر

عرب پور

0938***1040

7971

 

4

ابراهیم

راشد

0935***9700

7534


 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 30 آذرماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها (مهرماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (مهرماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 مهرماه 1393

            پایان مسابقه:  30 مهرماه 1393

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 20 سوال

هزینه هر سوال: تنها برای سوالات طلایی 1 اعتبار مابقی سوالات رایگان

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

 1             کارت هدیه به ارزش 200 هزار ریال

            3 عدد کارت شارژ 5000  تومانی + 15 اعتبار

            5 عدد کارت شارژ 2000  تومانی + 10 اعتبار

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            3 عدد کارت شارژ 5000  تومانی + 30 اعتبار

            3 عدد کارت شارژ 2000  تومانی + 20 اعتبار

            4 عدد کارت شارژ 1000  تومانی + 10 اعتبار

 ·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

هر کاربر تنها با داشتن 4 اعتبار می تواند مسابقه را تا به انتها ادامه دهد. بدین صورت که تنها برای سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 از حسابتان 1 اعتبار کسر می گردد و 16 سوال دیگر رایگان می باشد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20  مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         یک کارت هدیه 200 هزار ریالی برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         جوایز کارت شارژ بین شرکت کنندگانی که حداقل یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

            کارت شارژ 5000 تومانی + 50 اعتبار به رتبه های 1 الی 3

            کارت شارژ 2000 تومانی + 50 اعتبار به رتبه های 4 الی 6

            کارت شارژ 1000 تومانی + 50 اعتبار به رتبه های 7 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 21
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 21
مدیر سایت
|
|
1393/10/16 12:40:49
116
103


98595
باسلام؛
تمامی جوایز برندگان این مسابقه اهدا گردد.
باما همراه باشید...

مدیر سایت
|
|
1393/10/11 02:36:49
116
103


98595
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه کلوب هوادارن مسابقه ها (مهرماه) فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین :

آقای بهرام شیک پوش : بسته 200 اعتباری

آقای ابراهیم راشد : کارت شارژ 1000 تومانی

باما همراه باشید...

فاطمه حسینی
|
|
1393/09/14 22:19:26
116
103


1139
salam, man ham 200 etebar barande shodam?
     پاسخ: محمود
سلام مبارکتون باشه...
برای دریافت جایزه حتما باید طبق قوانین و مقررات مسابقات فیلدهای خواسته شده را تکمیل نمایید.
با تشکر...
اسما مرتضوی
|
|
1393/09/13 18:42:17
116
103


2650
سلام و خسته نباشین. ایول برنده شدم. شماره ام رو فعال کردم
     پاسخ: محمود
سلام مبارکتون باشه...
جایزه شما به اعتباراتتان اضافه گردید.
باما همراه باشید...
مدیر سایت
|
|
1393/09/13 13:32:38
116
103


98595
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه کلوب هوادارن مسابقه ها (مهرماه) فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین :
آقای نیما نوری : کارت هدیه 20000 تومانی

خانم نجمه نجفی : کارت شارژ 2000 تومانی

خانم اسما مرتضوی : بسته 200 اعتباری
خانم فاطمه حسینی : بسته 200 اعتباری
آقای یاسر متوسلیان : بسته 200 اعتباری
خانم سحر پورنظری : بسته 200 اعتباری
خانم نگار نصیری : بسته 200 اعتباری

آقای بشیر عرب پور : کارت شارژ 1000 تومانی
آقای امیرعلی علیزاده : کارت شارژ 1000 تومانی

خانم مرضیه یعقوبی : بسته 100 اعتباری
آقای پارسا نکوفر : بسته 100 اعتباری

با توجه به اینکه آقای نوری جایزه بهتری برنده شدند جایزه قبلی ایشان به آقای سبحان احمدی تعلق خواهد گرفت و در جوایز رتبه ای تغییراتی ایجاد شد.

باما همراه باشید...

سلیمه ابراهیمی
|
|
1393/08/01 21:12:24
116
103


625
مسابقه
خوبی بود...

نگار نصیری
|
|
1393/07/13 13:58:32
116
103


2625
سلام
خیلی جالبه من این مسابقه رو 2 بار پشت سر هم شرکت کردم و با اینکه سوالات طلایی امتیازهای متفاوت از هم گرفتم اما در پایان مسابقه به هر دو شماره امتیاز برابر 7080 گرفتم! اولین بار بود در مسابقات سایت این اتفاق برام رخ داد. گفتم اعلام کنم شاید برای دوستان جالب باشه. در ضمن روال این مسابقه خیلی خوب بود.

     پاسخ: محمود
سلام
امیدوارم مورد پسند شما واقع گردیده باشد.
وحید بازیاری
|
|
1393/07/08 22:24:32
116
103


176
اقا سایتتون عالیه بخصوص مسابقه هاش
     پاسخ: محمود
سلام
امیدوارم مورد پسند شما واقع گردیده باشد.
محمد سالاری
|
|
1393/07/04 08:13:17
116
103


694
مسابقه خوبی بود....
     پاسخ: محمود
سلام
امیدوارم مورد پسند شما واقع گردیده باشد.
سلیمه ابراهیمی
|
|
1393/07/04 07:36:54
116
103


625
آقای کریمی خسته نباشید عجب مسابقه ای است!!!
     پاسخ: محمود
سلام
امیدوارم مورد پسند شما واقع گردیده باشد.
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ