برندگان > برندگان سال 1393 > برندگان کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1393
 
   

 
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه) بدین شرح می باشد:

برندگان قرعه کشی کارت هدیه 20 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «آبان ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نیما

نوری

3693***0935

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ابراهیم

راشد

9711***0935

 

اصغر

عراقی

5287***0935

 

بهروز

نصیری

6594***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

حبیب

حاجی زاده

0000***0150

 

سلیمه

ابراهیمی

1111***0874

 

جابر

حسین زاده

6660***0666

 

علی

زرکش

6566***0935

 

محمد

سالاری

3223***0112

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

صمد

توکل زاده

6259***0930

 

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

محمد

بخت آفرید

8316***0918

 

علی

زبردست

7878***0548

 

رویا

زبردست

4545***0127

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

یلدا

راشد

0002***0911

 

میثم

حسن زاده

2319***0935

 

ملیحه

اسماعیلی

0517***0915


بشیر

عرب پور

1040***0938

 

حمید رضا

رحمتی

9149***0935

 

  

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد ابراهیم

احمدزادگان

7692***0915

 

ذاکر

علی نژاد

5833***0921

 

مجید

دل

2211***0935

 

امیر

دعاگو

0028***0930

 

نیما

نوری

3693***0915

 


برندگان رتبه ای کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد

یوسفی

7750***0919

8690

 

2

ثریا

راشد

7895***0914

8660

 

3

مقصود

حسین زاده

0011***0000

8367

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مرتضی

تیربند

0921***5308

8260

 

2

نجمه

نجفی

0966***3323

8063

 

3

امین

قزلجه

0000***0921

8037

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسن

راشد

3560***0936

7766

 

2

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

7764

 

3

رامین

امانی

0609***0935

7610

 

4

حسین

سعادتمند

5983***0935

7371

 

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 دی ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه) بدین شرح می باشد:

برندگان قرعه کشی کارت هدیه 20 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «آبان ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نیما

نوری

3693***0935

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ابراهیم

راشد

9711***0935

 

اصغر

عراقی

5287***0935

 

بهروز

نصیری

6594***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

حبیب

حاجی زاده

0000***0150

 

سلیمه

ابراهیمی

1111***0874

 

جابر

حسین زاده

6660***0666

 

علی

زرکش

6566***0935

 

محمد

سالاری

3223***0112

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

صمد

توکل زاده

6259***0930

 

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

محمد

بخت آفرید

8316***0918

 

علی

زبردست

7878***0548

 

رویا

زبردست

4545***0127

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

یلدا

راشد

0002***0911

 

میثم

حسن زاده

2319***0935

 

ملیحه

اسماعیلی

0517***0915


بشیر

عرب پور

1040***0938

 

حمید رضا

رحمتی

9149***0935

 

  

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد ابراهیم

احمدزادگان

7692***0915

 

ذاکر

علی نژاد

5833***0921

 

مجید

دل

2211***0935

 

امیر

دعاگو

0028***0930

 

نیما

نوری

3693***0915

 


برندگان رتبه ای کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد

یوسفی

7750***0919

8690

 

2

ثریا

راشد

7895***0914

8660

 

3

مقصود

حسین زاده

0011***0000

8367

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مرتضی

تیربند

0921***5308

8260

 

2

نجمه

نجفی

0966***3323

8063

 

3

امین

قزلجه

0000***0921

8037

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسن

راشد

3560***0936

7766

 

2

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

7764

 

3

رامین

امانی

0609***0935

7610

 

4

حسین

سعادتمند

5983***0935

7371

 

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 دی ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)ی

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 آبان ماه 1393

            پایان مسابقه:  30 آبان ماه 1393

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 20 سوال

هزینه هر سوال: تنها برای سوالات طلایی 1 اعتبار مابقی سوالات رایگان

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

  1            کارت هدیه به ارزش 200 هزار ریال

            3 عدد کارت شارژ 5000  تومانی + 15 اعتبار

            5 عدد کارت شارژ 2000  تومانی + 10 اعتبار

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            3 عدد کارت شارژ 5000  تومانی + 30 اعتبار

            3 عدد کارت شارژ 2000  تومانی + 20 اعتبار

            4 عدد کارت شارژ 1000  تومانی + 10 اعتبار

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

هر کاربر تنها با داشتن 4 اعتبار می تواند مسابقه را تا به انتها ادامه دهد. بدین صورت که تنها برای سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 از حسابتان 1 اعتبار کسر می گردد و 16 سوال دیگر رایگان می باشد.

نکته مهم: در این مسابقه بنا به نظرسنجی سایت هر کاربر تنها امکان 3 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20  مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         یک کارت هدیه 200 هزار ریالی برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         جوایز کارت شارژ بین شرکت کنندگانی که حداقل یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

            کارت شارژ 5000 تومانی + 30 اعتبار به رتبه های 1 الی 3

            کارت شارژ 2000 تومانی + 20 اعتبار به رتبه های 4 الی 6

            کارت شارژ 1000 تومانی + 10 اعتبار به رتبه های 7 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 32
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 32
مدیر سایت
|
|
1393/12/23 19:36:54
116
103


98595
باسلام؛
با توجه به اتمام مهلت مقرر برای ارسال مدارک برندگان مسابقات کلوب هواداران آبان ماه قرعه کشی مجدد انجام شد و اسامی برندگان بدین شرح می باشد:

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)
آقای نیما نوری : کارت هدیه 20 هزار تومانی

لطفا در ارسال مدراک خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز با ما همکاری نموده تا هرچه سریعتر جوایز به دست شما دوستان برسد.
باما همراه باشید...

رضا پورمهر
|
|
1393/12/23 15:55:53
116
103


225
به اخر سال هم نزدیک شدیم و اقا محمود گل ما هنوزم هنوزه داره به فرجاد میگه بیا جایزتو ببر ولی ایشون تا امروز نیومده
و این ماجرا ادامه دارد ...

رضا پورمهر
|
|
1393/12/18 17:53:58
116
103


225
طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 دی ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

هــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

     پاسخ: محمود
سلام
آقای پورمهر عزیز اطلاعات برنده جایزه ای که شما اشاره می کنید تکمیل می باشد و به همین منظور ما تا به الان صبر کرده ایم.
حتی در دو مرحله از طریق سامانه پیامکی سایت برای ایشان جهت دریافت جایزه پیامک ارسال شده است.
رضا پورمهر
|
|
1393/12/15 19:23:57
116
104


225
خیلی منتظرش شدیما. شاید اصلا تا چند ماه جوابی ندهند قانون سایت رو لطفا اجرا کنید
کاش من برنده شممممممممممممممم

amin sadegi
|
|
1393/12/04 15:16:28
116
104


1196
پاسخ دادند؟
رضا پورمهر
|
|
1393/11/30 18:40:36
116
103


225
حالا به نظرتون خیلی منتظرش نشدیم؟ نمیخواهید دوباره قرعش کنید؟
     پاسخ: محمود
مدارک ایشان در سایت کامل است و با اینکه برای ایشان پیامک هم ارسال شده به این بخش مراجعه نکرده اند.
دوباره تلاش می کنیم اگر پاسخ ندهند قرعه کشی می کنیم.
رضا پورمهر
|
|
1393/11/30 18:03:55
116
103


225
پس اینجا خانم جمیله فرجاد جایزش رو نگرفته؟
     پاسخ: محمود
سلام
بله کاملا درسته...
منتظر ارسال شماره کارت یا درخواست کارت شارژ ایشان هستیم.
مدیر سایت
|
|
1393/10/16 12:38:51
116
103


98595
باسلام؛
جوایز برندگان این مسابقه اهدا گردد.
تنها جایزه خانم جمیله فرجاد مانده است، که منتظر ارسال شماره کارت یا درخواست کارت شارژ ایشان هستیم.
باما همراه باشید...

مدیر سایت
|
|
1393/10/11 02:07:44
116
103


98595
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه کلوب هوادارن مسابقه ها (آبان ماه) فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین :

آقای رامین امانی : کارت شارژ 1000 تومانی
آقای حسین سعادتمند : کارت شارژ 1000 تومانی

آقای نیما نوری : بسته 100 اعتباری

با توجه به جابه جایی در بخش جوایز رتبه ای آقای مقصود حسین زاده برنده جایزه 5 هزار تومانی و آقای امین قزلجه برنده کارت شارژ 2 هزار تومانی شده اند.
باما همراه باشید...

حجت حسینی
|
|
1393/10/02 19:21:42
116
103


1156
سلام
شماره من هم فعاله

  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ