برندگان > برندگان سال 1393 > برندگان کلوب هواداران مسابقه ها(آذر ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1393
 
   

 
 
 
برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آذرماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آذرماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (آذر ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی کارت هدیه 20 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «آذر ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

یلدا

راشد

0006***0910

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فاطمه

حسینی

7777***0901


جابر

حسین زاده

3333***0935

 

پریسا

حسین زاده

5555***0225


 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

اسلام

راشد

6542***0935

 

عمران

صحرایی

3693***0369


محدثه

دمادم شکوه

9599***0936

 

نیما

نوری

4444***0944

 

ابراهیم

راشد

0004***0935

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نگار

نصیری

3653***0912

 

محمد

یوسفی

3826***0933

 

حبیب

دیبا

8687***0937

 

نجمه

نجفی

6216***0935

 

نادیا

مهربونی

4444***0414

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نازنین

حسینی

7777***0787

 

علی

زبردست

4546***0456

 

ثریا

راشد

0000***0913

 

ذاکر

علی نژاد

5833***0921

 

بهروز

نصیری

6594***0936

 

  

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محسن

یزدان جو

0835***0936

 

رمضان

شکوری

1111***0000


محمدرضا

بخت آفرید

3110***0936

 

محسن

زارع

5308***0921

 

محمد ابراهیم

احمدزادگان

7692***0915

 


 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مقصود

حسین زاده

1313***0131

10419

 

2

ثریا

حسین زاده

1111***0333

10202

 

3

سارا

هدایتی

1111***0111

9560

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

علی

موحدی

3131***0131

9375

 

2

مرتضی

تیربند

8746***0917

9261

 

3

امین

صادقی

8501***0938

8913

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

بهرام

شیک پوش

0008***0888

8526

 

2

اسما

مرتضوی

8881***0656

8506

 

3

محمدرضا

حسنیان

8459***0914

8284


4

حبیب

حاجی زاده

0000***0150

7887

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 5 بهمن ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آذرماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (آذر ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی کارت هدیه 20 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «آذر ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

یلدا

راشد

0006***0910

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فاطمه

حسینی

7777***0901


جابر

حسین زاده

3333***0935

 

پریسا

حسین زاده

5555***0225


 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

اسلام

راشد

6542***0935

 

عمران

صحرایی

3693***0369


محدثه

دمادم شکوه

9599***0936

 

نیما

نوری

4444***0944

 

ابراهیم

راشد

0004***0935

 

 

برندگان قرعه کشی کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نگار

نصیری

3653***0912

 

محمد

یوسفی

3826***0933

 

حبیب

دیبا

8687***0937

 

نجمه

نجفی

6216***0935

 

نادیا

مهربونی

4444***0414

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نازنین

حسینی

7777***0787

 

علی

زبردست

4546***0456

 

ثریا

راشد

0000***0913

 

ذاکر

علی نژاد

5833***0921

 

بهروز

نصیری

6594***0936

 

  

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محسن

یزدان جو

0835***0936

 

رمضان

شکوری

1111***0000


محمدرضا

بخت آفرید

3110***0936

 

محسن

زارع

5308***0921

 

محمد ابراهیم

احمدزادگان

7692***0915

 


 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 5 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مقصود

حسین زاده

1313***0131

10419

 

2

ثریا

حسین زاده

1111***0333

10202

 

3

سارا

هدایتی

1111***0111

9560

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ 2 هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

علی

موحدی

3131***0131

9375

 

2

مرتضی

تیربند

8746***0917

9261

 

3

امین

صادقی

8501***0938

8913

 

 

برندگان رتبه ای کارت شارژ هزار تومانی (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

بهرام

شیک پوش

0008***0888

8526

 

2

اسما

مرتضوی

8881***0656

8506

 

3

محمدرضا

حسنیان

8459***0914

8284


4

حبیب

حاجی زاده

0000***0150

7887

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان کارت شارژ فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 5 بهمن ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها (آذرماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آذر ماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 05 آذر ماه 1393

            پایان مسابقه:  30 آذر ماه 1393

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 20 سوال

هزینه هر سوال: تنها برای سوالات طلایی 1 اعتبار مابقی سوالات رایگان

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

 1             کارت هدیه به ارزش 200 هزار ریال

            3 عدد کارت شارژ 5000  تومانی + 15 اعتبار

            5 عدد کارت شارژ 2000  تومانی + 10 اعتبار

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            3 عدد کارت شارژ 5000  تومانی + 30 اعتبار

            3 عدد کارت شارژ 2000  تومانی + 20 اعتبار

            4 عدد کارت شارژ 1000  تومانی + 10 اعتبار

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

هر کاربر تنها با داشتن 4 اعتبار می تواند مسابقه را تا به انتها ادامه دهد. بدین صورت که تنها برای سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 از حسابتان 1 اعتبار کسر می گردد و 16 سوال دیگر رایگان می باشد.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20  مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 5 رقمی می باشد) 1000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 4 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 55369

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         یک کارت هدیه 200 هزار ریالی برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         جوایز کارت شارژ بین شرکت کنندگانی که حداقل یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

            کارت شارژ 5000 تومانی + 30 اعتبار به رتبه های 1 الی 3

            کارت شارژ 2000 تومانی + 20 اعتبار به رتبه های 4 الی 6

            کارت شارژ 1000 تومانی + 10 اعتبار به رتبه های 7 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 25
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 25
مدیر سایت
|
|
1393/12/02 12:38:31
116
103


98595
باسلام؛
تمامی جوایز برندگان این مسابقه اهدا گردد.
باما همراه باشید...

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1393/11/19 16:57:30
116
103


691
سلام
من از برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آذر ماه»))
آیا اضافه شده؟

     پاسخ: محمود
سلام
از منوی امکانات اعضا مورد کارنامه من را اگر انتخاب کنید و در بخش تاریخچه اعتبارات خود را مشاهده نمایید در تاریخ 19 دیماه جایزه شما به اعتباراتتان اضافه گردیده است.
باما همراه باشید...
amin sadegi
|
|
1393/10/25 19:18:11
116
103


1196
کریمی جان ممنون
جایزه رسید

مدیر سایت
|
|
1393/10/25 17:49:15
116
103


98595
باسلام؛
تمامی جوایز کارت شارژ برندگان به شماره تماسی که در سایت درج نموده بودند ارسال گردیده است.
تنها جایزه خانم یلدا راشد مانده است، که منتظر ارسال شماره کارت و یا درخواست کارت شارژ ایشان هستیم و همچنین آقای سجاد دهقان که شماره تماس خود را وارد ننموده اند.
باما همراه باشید...

mohadese
|
|
1393/10/19 22:25:28
116
105


بله ما هم منتظر جوایز این مسابقه هستیم. امیدوارم تا قبل از پایان این ماه جوایز اهدا بشه که بیشتر در مسابقات شرکت کنیم.
     پاسخ: محمود
سلام
بیشتر جوایز بسته ها اعتباری به برندگان اهدا شده است.
تنها جوایز کارت شارژ مانده که در روزهای آینده به شماره تماسی که در سایت درج شده است ارسال می گردد. (حداکثر تا 25 دیماه)
باما همراه باشید...
رضا پورمهر
|
|
1393/10/19 21:39:27
116
104


خانم دمادم هنوز عجله ای نیست. نوشته پایان هفته. حالا کدوم هفته ا..ه اعلم
mohadese
|
|
1393/10/18 22:56:05
116
103


سلام
من هم برنده جایزه 300 اعتباری شدم. کی جوایز را به کارنامه ما اضافه می کنید؟

رمضان شکوری
|
|
1393/10/15 22:54:42
116
103


من هم 100 اعتبار برنده شدم. شماره نوشتم
ایا میشه جوایز این ماه رو زودتر واریز کنید تا در مسابقات سایت شرکت کنیم؟

     پاسخ: محمود
سلام
با توجه به تکمیل بوده مدارک برندگان جوایز تا پایان هفته اهدا می گردد.
باما همراه باشید...
محمدرضا حسنیان
|
|
1393/10/13 21:57:32
116
103


سلام
امکانش هست شارژ 1000 من رو تبدیل به اعتبار کنید؟

     پاسخ: محمود
سلام
بله از طریق تماس باما درخواست رو ارسال نمایید.
باما همراه باشید...
ذاکر علی نژاد
|
|
1393/10/13 20:46:04
116
103


منم برنده شدم
200 اعتبار

  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ