برندگان > برندگان سال 1393 > برندگان کلوب هواداران مسابقه ها(دی ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   

 

 

 
 
 
مسابقات پیشین و توضیحات
 
   

 
 
 
برندگان کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «دی ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

رمضان

شکوری

2222***0222

 

ذاکر

علی نژاد

3708***0914

 

حبیب

دیبا

8687***0937

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

موحدی

6016***0933

 

پریسا

حسین زاده

2222***0442

 

بهرام

شیک پوش

6186***0930

 

ثریا

حسین زاده

8888***0888

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

توحید

احمدی مقدم

8472***0933

 

سمانه

نیک رو

1010***0000

 

محمد مهدی

قاسم زاده

3617***0936

 

جابر

حسین زاده

0000***0147

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نجمه

نجفی

5969***0936

 

مرتضی

تیربند

8807***0930

 

محمدرضا

بخت آفرید

1464***0918

 

محمدرضا

حسنیان

9463***0914

 

عمران

صحرایی

3693***0369

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نیما

نوری

7545***0936

 

نازنین

حسینی

6735***0914

 

مهدی

عظیمی فرد

8040***0937

 

سارا

هدایتی

6666***0636

 

محمد

بخت آفرید

8221***0918

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

فاطمه

حسینی

0000***0901

12673

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مقصود

حسین زاده

9990***0999

12548

 

2

محدثه

دمادم شکوه

1785***0936

12532

 

3

امین

صادقی

8501***0938

11506

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسن

زارعی

3596***0936

10733

 

2

حسین

سعادتمند

8745***0936

9920

 

3

مرضیه

یعقوبی

7978***0914

9887

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

اسما

مرتضوی

000***0921

8037

 

2

مرتضی

عبداللهی دیزجچراغی

3560***0936

7766

 

3

فاطمه

اسماعیلی

3560***0936

7766

 

 طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 اسفند ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «دی ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

رمضان

شکوری

2222***0222

 

ذاکر

علی نژاد

3708***0914

 

حبیب

دیبا

8687***0937

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

موحدی

6016***0933

 

پریسا

حسین زاده

2222***0442

 

بهرام

شیک پوش

6186***0930

 

ثریا

حسین زاده

8888***0888

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

توحید

احمدی مقدم

8472***0933

 

سمانه

نیک رو

1010***0000

 

محمد مهدی

قاسم زاده

3617***0936

 

جابر

حسین زاده

0000***0147

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نجمه

نجفی

5969***0936

 

مرتضی

تیربند

8807***0930

 

محمدرضا

بخت آفرید

1464***0918

 

محمدرضا

حسنیان

9463***0914

 

عمران

صحرایی

3693***0369

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

نیما

نوری

7545***0936

 

نازنین

حسینی

6735***0914

 

مهدی

عظیمی فرد

8040***0937

 

سارا

هدایتی

6666***0636

 

محمد

بخت آفرید

8221***0918

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

فاطمه

حسینی

0000***0901

12673

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مقصود

حسین زاده

9990***0999

12548

 

2

محدثه

دمادم شکوه

1785***0936

12532

 

3

امین

صادقی

8501***0938

11506

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسن

زارعی

3596***0936

10733

 

2

حسین

سعادتمند

8745***0936

9920

 

3

مرضیه

یعقوبی

7978***0914

9887

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « دی ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

اسما

مرتضوی

000***0921

8037

 

2

مرتضی

عبداللهی دیزجچراغی

3560***0936

7766

 

3

فاطمه

اسماعیلی

3560***0936

7766

 

 طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 اسفند ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (دی ماه) ی

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 دی ماه 1393

            پایان مسابقه:  30 دی ماه 1393

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: تنها برای سوالات طلایی 1 اعتبار مابقی سوالات رایگان

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

 3             بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها " را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

هر کاربر تنها با داشتن 5 اعتبار می تواند مسابقه را تا به انتها ادامه دهد. بدین صورت که تنها برای سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 از حسابتان 1 اعتبار کسر می گردد و 20 سوال دیگر رایگان می باشد.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 1000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         3 بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

            بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

 پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 20
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 20
مدیر سایت
|
|
1393/12/23 19:37:54
116
103


98595
باسلام؛
با توجه به اتمام مهلت مقرر برای ارسال مدارک برندگان مسابقات کلوب هواداران دیماه قرعه کشی مجدد انجام شد و اسامی برندگان بدین شرح می باشد:

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها(دیماه)
خانم فاطمه اسماعیلی : بسته 100 اعتباری

جایزه ایشان به اعتباراتشان اضافه گردید و تمامی جوایز این مسابقه اهدا گردید.
باما همراه باشید...

amin sadegi
|
|
1393/11/15 06:34:03
116
104


1196
تبریک به همه دوستان. اقای کریمی این اعتبارات رو کاش زودتر بدهید تا در این وقت کم در مسابقات جدید سایت شرکت کنیم
amin sadegi
|
|
1393/11/05 17:56:40
116
103


1196
این همه از شرکتها انتقاد میکنیم و حالا رسیدیم به سایت مسابقه ها
اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
تاخیر اعلام برندگانش هم مثل شرکتها شده

     پاسخ: محمود
سلام
ما الان 10 نفر برتر را اگر مشخص کنیم با توجه به اینکه این افراد در قرعه کشی نیز قرار خواهند داشت و قطعا این افراد جوایز بهتری در قرعه کشی برنده خواهند شد. پس اعلام 10 نفر برتر آنچنان مورد مهمی نیست!
دلیل اعلام نکردن هم این می باشد..
این مورد قطعا در قوانین و مقررات تصحیح خواهد شد.
باما همراه باشید...
محمد مهدی قاسم زاده
|
|
1393/11/05 14:27:32
116
103


-143
سلام دقیقا کی مسابقات قرعه کشی می شود؟
من 10 بار این مسابقه شرکت کردم. آیا ممکن برنده جایزه ای شوم؟

     پاسخ: محمود
سلام
طبق قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی (قرعه کشی مسابقه 15 روز پس از اتمام مسابقه انجام خواهد شد و سپس اسامی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.)
باما همراه باشید...
حسین سعادتمند
|
|
1393/10/28 12:20:11
116
103


1137
سلام
من این مسابقه رو 10بار شرکت کردم. خیلی خوبه اما نمی دونم چرا توی بخش حدس عدد اینقدر بد شانسم! برای ماه آینده مسابقه ای که گفتید می گذارید؟ آیا تعداد سوالات و جوایز و ... همانند همین مسابقه است؟

     پاسخ: محمود
سلام
نه برای ماه آینده که نخواهد بود. هنوز تصمیمی برای چگونگی اجرای این نوع مسابقه گرفته نشده است.
حتما قبل از اجرا به اطلاع کاربران خواهیم رساند.
می توانید از طریق صفحه مسابقات اینترنتی پیشنهادات خود را نیز ارسال نمایید.
باما همراه باشید...
سمیه حسین زاده
|
|
1393/10/27 22:49:38
116
103


87
مسابقه خوبی بود. کاش من برنده شم
     پاسخ: محمود
سلام
انشاالله اگر جزء افراد خوش شانس باشید برنده خواهید شد.
باما همراه باشید...
اسما مرتضوی
|
|
1393/10/27 20:32:29
116
103


2650
سلام
محدودیت در مسابقه کلوپ باشه خوبه برای اینکه سوالاش رایگانه

     پاسخ: محمود
سلام
یکی از دلایل محدودیت گذاشتن؛ رایگان بوده مسابقه است.
اما انشاالله در آینده مسابقات تماما رتبه ای برگزار خواهیم نمود و محدودیت را هم بر می داریم تا کمی هیجان رتبه ای شرکت کردن را هم احساس کنید.
باما همراه باشید...
حسین سعادتمند
|
|
1393/10/27 16:52:36
116
103


1137
سلام
به نظر من این تعداد محدودیت رو بردارید بهتر است! واقعا برای جوایز رقابتی خیلی سخت فقط با ده بار شانس و اقبال رسیدن به رتبه های بالا! مخصوصا حالا که تعداد سوالات رو هم بیشتر کرده اید.

     پاسخ: محمود
انشاالله در آینده مسابقات تماما رتبه ای برگزار خواهیم نمود و محدودیت را هم بر می داریم تا کمی هیجان رتبه ای شرکت کردن را هم احساس کنید.
باما همراه باشید...
علی اکبر صفاری
|
|
1393/10/26 21:34:53
116
103


909
افزایش سوالات و بهتر شدن جوایز و حساس شدنش خیلی هم بهتره و اگر مسابقه ای در اینده فقط رتبه ای هم برگزار بشه دیگه اخرشه
محمد مهدی قاسم زاده
|
|
1393/10/23 11:26:45
116
103


-143
سلام
من عضو جدیدام. مسابقات جالبیه...
فقط جوایز خیلی کمه!

     پاسخ: محمود
سلام
خوش امدین...
این مسابقه در اصل برای این ایجاد شده است که با روال و اجرای یک مسابقه اینترنتی آشنا شوید.
حال جایزه اندکی هم در نظر گرفته شده است.
باما همراه باشید...
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ