برندگان > برندگان سال 1393 > کلوب هواداران مسابقه ها(بهمن ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1393
 
   

 
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
برندگان کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «بهمن ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمدرضا

حسنیان

8459***0914

 

رمضان

شکوری

4545***0124

 

نگار

نصیری

8252***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محدثه

دمادم شکوه

7924***0915

 

مهدی

شیخ زاده بیدواز

1411***0910

 

عرفان

ایمان زاده

0000***0000

شماره تماس

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فردین

دیبا

9842***0916

 

محمدرضا

بخت آفرید

1464***0918

 

محمد مهدی

قاسم زاده

8818***0935

 

مرتضی

تیربند

8807***0930

 

مقصود

حسین زاده

5554***0555

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مینا

نصرتی

5751***0935

 

تیمور

زمانی

7210***0939

 

سارا

هدایتی

3693***0939

 

جابر

حسین زاده

5500***0555

 

سحر

محسنی

1357***0930

شماره تماس

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد

بخت آفرید

1319***0918

 

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

علی

موحدی

6016***0933

 

مسعود

شریفی

8917***0933

 

صمد

توکل زاده

6259***0930

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

رضا

ابوطالب نیا

3437***0935

10948

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

ثریا

حسین زاده

5555***0555

10615

 

2

میکائیل

شریفی

0009***0000

10419

 

3

فریبا

عسگری

8663***0936

10377

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

سمانه

نیک رو

1332***0930

9820

 

2

ذاکر

علی نژاد

4298***0914

9783

 

3

امین

صادقی

8501***0938

9766

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

پریسا

حسین زاده

0000***0121

9761

 

2

حمیدرضا

رحمتی

9149***0935

9717

 

3

علی

زرکش

6566***0935

9499

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 فروردین ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها «بهمن ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمدرضا

حسنیان

8459***0914

 

رمضان

شکوری

4545***0124

 

نگار

نصیری

8252***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محدثه

دمادم شکوه

7924***0915

 

مهدی

شیخ زاده بیدواز

1411***0910

 

عرفان

ایمان زاده

0000***0000

شماره تماس

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فردین

دیبا

9842***0916

 

محمدرضا

بخت آفرید

1464***0918

 

محمد مهدی

قاسم زاده

8818***0935

 

مرتضی

تیربند

8807***0930

 

مقصود

حسین زاده

5554***0555

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مینا

نصرتی

5751***0935

 

تیمور

زمانی

7210***0939

 

سارا

هدایتی

3693***0939

 

جابر

حسین زاده

5500***0555

 

سحر

محسنی

1357***0930

شماره تماس

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد

بخت آفرید

1319***0918

 

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

علی

موحدی

6016***0933

 

مسعود

شریفی

8917***0933

 

صمد

توکل زاده

6259***0930

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

رضا

ابوطالب نیا

3437***0935

10948

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

ثریا

حسین زاده

5555***0555

10615

 

2

میکائیل

شریفی

0009***0000

10419

 

3

فریبا

عسگری

8663***0936

10377

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

سمانه

نیک رو

1332***0930

9820

 

2

ذاکر

علی نژاد

4298***0914

9783

 

3

امین

صادقی

8501***0938

9766

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « بهمن ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

پریسا

حسین زاده

0000***0121

9761

 

2

حمیدرضا

رحمتی

9149***0935

9717

 

3

علی

زرکش

6566***0935

9499

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 فروردین ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 
 
 
مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (بهمن ماه)

 

  موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 بهمن ماه 1393

            پایان مسابقه:  30 بهمن ماه 1393

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: تنها برای سوالات طلایی 1 اعتبار مابقی سوالات رایگان

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

3             بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

هر کاربر تنها با داشتن 4 اعتبار می تواند مسابقه را تا به انتها ادامه دهد. بدین صورت که تنها برای سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 از حسابتان 1 اعتبار کسر می گردد و 20 سوال دیگر رایگان می باشد.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 1000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 16
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 16
erfan eiman zadeh
|
|
1393/12/21 16:31:04
116
103


1221
سلام
شماره را در قسمت تماس با ما برایتان ارسال نمودم

نگار نصیری
|
|
1393/12/15 13:11:46
116
103


2625
سلام
ممنون آقا محمود بابت جایزه - امیدوارم مسابقات بزرگتری نیز اجرا کنید.

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1393/12/14 20:36:18
116
103


691
خانم محدثه دمادم شکوه -جوایز برنده شده هر ماه: سکه یک گرمی 2عدد.سکه نیم گرمی 1عدد.اعتبار 5000اعتبار.گوشی موبایل500هزار ت.کارت هدیه 50هزار تومانی و 3تا مسابقه دیگه هم که جلویه...
.
یعنی ممکنه یه کاربری هیچی برنده نشه ...ولی یه کاربر دیگه هرماه برنده جایزه بزرگ بشه؟!!!!

حمید رضا رحمتی
|
|
1393/12/12 19:12:18
116
103


594
خدا رو شکر
باز هم برنده شدم
متشکرم اقا محمود از سایت خوبتون

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1393/12/09 13:47:59
116
103


691
با سلام
اسامی برندگان این مسابقه کی اعلام میشود؟

حمید رضا رحمتی
|
|
1393/12/01 10:45:35
116
103


594
من روز 9 بهمن توی این مسابقه شرکت کردم
رتبه ام 2 بود
امروز که مسابقه تمام شده رتبه ام شده است 17

     پاسخ: محمود
سلام
از روز 9 بهمن تا پایان مسابقه افراد زیادی در این مسابقه شرکت کرده اند که امتیاز بهتری از شما گرفته اند و این خیلی امر عادی می باشد.
باما همراه باشید...
محمد مهدی قاسم زاده
|
|
1393/11/21 17:50:13
116
103


-143
سلام
من 3 بار رسیدم به حدس عدد و هر بار با بدشانسی تنها 200 امتیاز از حدس عدد گرفتم! اما شانس از صندوقهام خیلی خوب بود. :-(

مدیر سایت
|
|
1393/11/19 12:57:03
116
103


98595
باسلام؛
مشکل حدس عدد در مسابقات برطرف گردیده است.
باما همراه باشید...

حسن زارعی
|
|
1393/11/17 19:18:46
116
103


561
با عرض سلام من در قسمت ویرایش شماره موبایلم رو سه بار زده ام اما چون نمیدانستم چطوری کد تایید رو بزنم الان شماره موبایلم رو تایید نمیکنه باید چه کار کنم لطفا راهنمایی کنید
     پاسخ: محمود
سلام
در این مواقع بهتر است که قبل ار ارسال سوال کنید تا چنین مشکلی ایجاد نگردد.
شماره تماس خود را برای ما از طریق تماس باما ارسال کنید.
باما همراه باشید...
رضا پورمهر
|
|
1393/11/14 20:07:02
117
103


225
سلام. زرکش جان همه دوستان گفتند که مشکلی نیست فقط قبل سوال بیست حدست رو بززززن
قرعه کشی انجام شده؟

  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ