برندگان > برندگان سال 1393 > کلوب هواداران مسابقه ها(اسفندماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1393
 
   

 
 
 
مسابقات پیشین و توضیحات
 
   

 
 
 
برندگان کلوب هواداران مسابقه ها (اسفندماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اسفند ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (اسفند ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مینا

نصرتی

7330***0914

 

محدثه

دمادم شکوه

5487***0936

 

عمران

صحرایی

3333***0353

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

رمضان

شکوری

5863***0541

 

مقصود

حسین زاده

0013***0130

 

میکائیل

شریفی

5678***0951

 

حسین

سعادتمند

6546***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ذاکر

علی نژاد

8048***0914

 

مرتضی

عبداللهی دیزجچراغی

6430***0914

 

مسعود

شریفی

0011***0369

 

اسلام

راشد

5934***0939

 

علی

موحدی

6016***0933

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

صمد

توکل زاده

0000***0323

 

پدرام

فرمهینی

9982***0938

 

بهرام

شیک پوش

4411***0441

 

رضا

احمدوند کهریزی

2483***0935

 

توحید

احمدی مقدم

0000***0140

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فاطمه

بحرینی

4827***0917

 

جابر

حسین زاده

0000***0332

 

سارا

هدایتی

3333***0333

 

پریسا

حسین زاده

4433***0776

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد مهدی

قاسم زاده

2569***0938

12422

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حجت

حسینی

0000***0511

11318

 

2

فریبا

عسگری

6763***0937

10951

 

3

مرتضی

تیربند

1216***0917

10951

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نجمه

نجفی

8522***0936

10794

 

2

اصغر

عراقی

7421***0914

10768

 

3

محمد

یوسفی

6562***0936

10687

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نازنین

حسینی

6735***0914

10525

 

2

مهدی

شیخ زاده بیدواز

6407***0915

10054

 

3

نادیا

مهربونی

0000***0935

9986

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 اردیبهشت ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اسفند ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (اسفند ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مینا

نصرتی

7330***0914

 

محدثه

دمادم شکوه

5487***0936

 

عمران

صحرایی

3333***0353

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

رمضان

شکوری

5863***0541

 

مقصود

حسین زاده

0013***0130

 

میکائیل

شریفی

5678***0951

 

حسین

سعادتمند

6546***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ذاکر

علی نژاد

8048***0914

 

مرتضی

عبداللهی دیزجچراغی

6430***0914

 

مسعود

شریفی

0011***0369

 

اسلام

راشد

5934***0939

 

علی

موحدی

6016***0933

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

صمد

توکل زاده

0000***0323

 

پدرام

فرمهینی

9982***0938

 

بهرام

شیک پوش

4411***0441

 

رضا

احمدوند کهریزی

2483***0935

 

توحید

احمدی مقدم

0000***0140

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فاطمه

بحرینی

4827***0917

 

جابر

حسین زاده

0000***0332

 

سارا

هدایتی

3333***0333

 

پریسا

حسین زاده

4433***0776

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد مهدی

قاسم زاده

2569***0938

12422

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حجت

حسینی

0000***0511

11318

 

2

فریبا

عسگری

6763***0937

10951

 

3

مرتضی

تیربند

1216***0917

10951

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نجمه

نجفی

8522***0936

10794

 

2

اصغر

عراقی

7421***0914

10768

 

3

محمد

یوسفی

6562***0936

10687

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اسفند ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نازنین

حسینی

6735***0914

10525

 

2

مهدی

شیخ زاده بیدواز

6407***0915

10054

 

3

نادیا

مهربونی

0000***0935

9986

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 10 اردیبهشت ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 
 
 
جزئیات خبر مسابقه
 
   

 مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اسفند ماه)ز

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 اسفند ماه 1393

            پایان مسابقه:  29 اسفند ماه 1393

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: تنها برای سوالات طلایی 1 اعتبار مابقی سوالات رایگان

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

  3            بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

هر کاربر تنها با داشتن 4 اعتبار می تواند مسابقه را تا به انتها ادامه دهد. بدین صورت که تنها برای سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 از حسابتان 1 اعتبار کسر می گردد و 20 سوال دیگر رایگان می باشد.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 1000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

 

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 8  از 8
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 8
حمید رضا رحمتی
|
|
1394/01/08 17:46:30
116
103


594
اقا محمود سلام
با تشکر از اعلان به موقع اسامی برندگان طبق روال همیشه
اما یک سوال داشتم
من این بار با دو سیم شرکت در این مسابقه شرکت کردم
در هیچ کدام رتبه نیاوردم ولی امتیازم به طور کلی در حدود 15000 شد
سوالم این هست کسی که با ده سیم شرکت میکند و مثلا کل امتیازش 50000 میشود شما مجموع امتیازات را به عنوان برنده رقابتی اعلان میکنید یا به صورت مجزا برای هر سیم که رتبه ای در سیستم بدست اورده است را لحاظ قرار میدهید
مثلا کسی که با ده سیم شرکت کرده و با یک سیم رتبه 2 را اورده برنده رقابتی خواهد بود یا مجموع ده سیم را حساب شده است
با تشکر

     پاسخ: محمود
سلام
هر شماره دارای رتبه ای مجزا می باشد و جوایز رقابتی بر اساس هر شماره می باشد.
مجموع امتیازها برای جوایز قرعه کشی است. یعنی کسی که 55000 امتیاز دارد 550بار شانس دارد و کسی که 15000 امتیاز دارد 150بار شانس برنده شدن دارد.
البته همانطور که می دانید قرعه کشی ها همواره بر اساس شانس افراد هم می باشد. شاید فردی با 100 امتیاز که تنها یک شانس دارد در قرعه کشی برنده جایزه خوبی شود.
باما همراه باشید...
فریبا عسگری
|
|
1394/01/07 14:05:48
116
103


1797
مرسیییی ;)
مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1393/12/21 19:31:36
117
103


691
با سلام
من یه پیشنهاد داشتم
اگه ممکنه محدودیت و زمان تعیین شده برای شرکت در مسابقه ها رو کمتر کنید....یعنی از 1 اسفند تا 29 اسفند رو بردارین...نزدیک عید هم هست اگه قسمت شد یه هدیه ای برنده شدیم بتونیم تو این موقع ها ازش استفاده کنیم...
ممنون

     پاسخ: محمود
سلام
چنین امکانی برای کم کردن زمان برای این مسابقه و کلا مسابقات درحال اجرا میسر نمی باشد.
به دلیل اینکه شاید بعضی از کاربران توضیحات مسابقه را مطالعه کرده اند و در روز های پایانی قصد شرکت در مسابقه را داشته باشند.
باما همراه باشید...
حسین سعادتمند
|
|
1393/12/18 20:36:35
116
103


1137
سلام
به نظر من این محدودیت مسابقات را کلا بردارید!

امیر دعاگو
|
|
1393/12/18 13:28:33
116
103


274
من فقط یکبار تو مسابقه هوادار شرکت کردم.
سیستم اجازه شرکت بیشتر را نمی دهد.

     پاسخ: محمود
سلام
با هر شماره 1 بار و با آیدی که دارین در این مسابقه 10 بار امکان شرکت در مسابقه دارید.
توجه داشته باشید که شما حتما با همان شماره قصد شرکت کردن در مسابقه را داشته اید. به همین منظور به شما اجازه نداده اند.
با ما همراه باشید...
امیر دعاگو
|
|
1393/12/16 15:34:55
116
103


274
آیا یک کاربر می تواند در یک روز 10 بار در مسابقه شرکت کند؟
     پاسخ: محمود
در هر ماه 10 بار می توانید در مسابقه شرکت کنید.
حال می توانید در یک روز 10بار شرکت کنید یا در هر روز یکبار...
amin sadegi
|
|
1393/12/07 14:55:52
116
103


1196
مسابقه خوبی شده
راستی مسابقات قبلی قرعه نمیکنید؟

     پاسخ: محمود
سلام
در قوانین و مقررات اعلام شده که قرعه کشی ها 15 روز پس از اتمام مسابقه انجام می شود.
اما همواره سعی شده زودتر از موعد مقرر قرعه کشی شود و اسامی بر روی سایت قرار گیرد.
انشاالله این ماه نیز زودتر انجام می شود.
باما همراه باشید...
حمید رضا رحمتی
|
|
1393/12/01 10:48:08
116
103


594
اقا محمود
توی جوایز رقابتی نوشتید 4 نفر بسته 100 اعتباری

بعد اخر اطلاعیه نوشتید به ربته های 8 تا 10 این مسابقه جایزه 100 اعتباری داده میشود
یعنی رتبه های 8 و 9 و 10 که میشه سه نفر
کدامشان درست هست؟

     پاسخ: محمود
سلام
تصحیح شد.
ممنون بابت یادآوری
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ