برندگان > برندگان سال 1394 > کلوب هوارداران مسابقه ها(فروردین ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1394
 
   

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (فروردین ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (فروردین ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (فروردین ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مقصود

حسین زاده

3131***0913

 

سمیه

حسین زاده

1444***0931

 

مرتضی

تیربند

0738***0917

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

رمضان

شکوری

2222***0935

 

جابر

حسین زاده

1843***0930

 

عرفان

ایمان زاده

5455***0654

 

محمود

حسین زاده

9999***0999


 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمدرضا

حسنیان

6542***0914

 

امین

صادقی

3333***0333

 

علی

موحدی

2333***0933

 

مهناز

اسماعیلی

0518***0915

 

مرضیه

یعقوبی

7948***0914

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مهیا

عسگری

1881***0938

 

پریسا

حسین زاده

7777***0877

 

محمد

حافظ حسن زاده

9879***0912

 

حجت

حسینی

1111***0935

 

عمران

صحرایی

3333***0323

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

حمیدرضا

رحمتی

7871***0933

 

مهدی

شیخ زاده بیداوز

6407***0915

 

اسما

مرتضوی

4502***0933

 

نادیا

مهربونی

5555***0547

 

محمد

یوسفی

2345***0919

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نازنین

حسینی

6735***0914

12130

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسین

سعادتمند

6563***0936

11264

 

2

محمد مهدی

قاسم زاده

2885***0936

11256

 

3

میثم

مختاری زاده

2014***0930

10932

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

ثریا

حسین زاده

4444***0414

10592

 

2

امیر

دعاگو

0028***0930

10517

 

3

مسعود

شریفی

8917***0933

10454

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

سید سعید

عمرانی

0003***0220

10294


2

بهرام

شیک پوش

6407***0930

9823

 

3

محدثه

دمادم شکوه

4664***0910

9817

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 خردادماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (فروردین ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (فروردین ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مقصود

حسین زاده

3131***0913

 

سمیه

حسین زاده

1444***0931

 

مرتضی

تیربند

0738***0917

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

رمضان

شکوری

2222***0935

 

جابر

حسین زاده

1843***0930

 

عرفان

ایمان زاده

5455***0654

 

محمود

حسین زاده

9999***0999


 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمدرضا

حسنیان

6542***0914

 

امین

صادقی

3333***0333

 

علی

موحدی

2333***0933

 

مهناز

اسماعیلی

0518***0915

 

مرضیه

یعقوبی

7948***0914

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مهیا

عسگری

1881***0938

 

پریسا

حسین زاده

7777***0877

 

محمد

حافظ حسن زاده

9879***0912

 

حجت

حسینی

1111***0935

 

عمران

صحرایی

3333***0323

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

حمیدرضا

رحمتی

7871***0933

 

مهدی

شیخ زاده بیداوز

6407***0915

 

اسما

مرتضوی

4502***0933

 

نادیا

مهربونی

5555***0547

 

محمد

یوسفی

2345***0919

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نازنین

حسینی

6735***0914

12130

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسین

سعادتمند

6563***0936

11264

 

2

محمد مهدی

قاسم زاده

2885***0936

11256

 

3

میثم

مختاری زاده

2014***0930

10932

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

ثریا

حسین زاده

4444***0414

10592

 

2

امیر

دعاگو

0028***0930

10517

 

3

مسعود

شریفی

8917***0933

10454

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « فروردین ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

سید سعید

عمرانی

0003***0220

10294


2

بهرام

شیک پوش

6407***0930

9823

 

3

محدثه

دمادم شکوه

4664***0910

9817

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 خردادماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها(فروردین ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (فروردین ماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 فروردین ماه 1394

            پایان مسابقه:  31 فروردین ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: 1 اعتبار

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

 3             بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 1000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         3 بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 13
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 13
حمید رضا رحمتی
|
|
1394/02/15 21:19:16
1
0


594
خدا را شکر
این ماه برنده شدم

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/02/15 17:24:39
0
0


691
با سلام
دوست عزیز این مورد عملا امکان ندارن. در حالت پیامکی هم ما با سیمکارتهای متعدد در مسابقات پیامکی شرکت میکنیم و حتی راحتتر اینه که با یه سیمکارت بشه چندبار شرکت کرد و تعویض سیمکارت نداشته باشیم! پس ما هم برای راحتی دوستان اگر مسابقه ای بذاریم که شماره وارد کردن ملاک نباشد یعنی بخاطر دوستانی که تمایل دارن با یک شماره چندین بار شانس خود رو امتحان کنن.
موفق باشید...
یا علی


پس چرا نظر سنجی در این مورد گذاشتین وقتی که نظر کاربران برای شما مهم نیست!!!؟؟؟

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/02/15 16:51:22
1
0


691
سلام با این قانون که:
کسی که 10 بار در این مسابقه شرکت کند قطعا جایزه بهتری برنده خواهد شد.

در ضمن هیچکس با این مدلش موافق نیست..خیلیا مث من ناراضین..فقط مث من رک رو نمیکنن...

محمد مهدی قاسم زاده
|
|
1394/02/10 13:00:00
0
1


-143
سلام
این مسابقه را زودتر قرعه کشی کنید که اگر چیزی برنده شدیم زودتر اعتبارات را بگیریم و در مسابقات این ماه هم شرکت کنیم. البته من رتبه 4 شدم و تا به اینجا یک بسته 500 اعتباری باید برنده شده باشم.

علی زرکش
|
|
1394/01/24 20:59:40
0
0


1187
خب مشکل همینجاست که من فقط یک حدس انجام دادم ولی حدس عدد برای من نمیاد
     پاسخ: محمود
سلام
چنین چیزی امکان ندارد.
شما از یک حدس خود استفاده کرده اید و باید بتوانید از 4بار تلاش خود برای حدس عدد استفاده کنید.
اگر امکان دارد با همان شماره وارد مسابقه شوید و اگر بخش حدس عدد را نمایش نمی دهد یک عکس برای ما ایمیل کنید از تمامی همان صفحه تا بررسی شود.
باما همراه باشید...
علی زرکش
|
|
1394/01/23 23:49:20
0
0


1187
زمان حدس عدد سایت ارور داد و دیگه نتونستم حدس عدد بزنم لطفا کمک کنید
     پاسخ: محمود
سلام
اگر از تعداد حدس عدد های خود استفاده نکرده اید.
می توانید با همان شماره دوباره وارد مسابقه شوید و حدس عدد را انجام دهید.
باما همراه باشید...
امیر دعاگو
|
|
1394/01/16 08:56:09
0
2


274
بنظر من بهتره هر فرد فقط مجاز به یکبار شرکت داشته باشه
     پاسخ: مهدی (مدیر)
با سلام
دوست عزیز این مورد عملا امکان ندارن. در حالت پیامکی هم ما با سیمکارتهای متعدد در مسابقات پیامکی شرکت میکنیم و حتی راحتتر اینه که با یه سیمکارت بشه چندبار شرکت کرد و تعویض سیمکارت نداشته باشیم! پس ما هم برای راحتی دوستان اگر مسابقه ای بذاریم که شماره وارد کردن ملاک نباشد یعنی بخاطر دوستانی که تمایل دارن با یک شماره چندین بار شانس خود رو امتحان کنن.
موفق باشید...
یا علی
حسین سعادتمند
|
|
1394/01/15 11:38:59
0
1


1137
سلام
من هم موافق نیستم که قطعا در کار باشه! چون در اسفندماه 10 بار کلوب هواداران رو شرکت کردم و 8بار هم سلامت و شادابی ولی در هر دو جایزه ویژه برنده نشدم! البته باز هم تاکید می کنم جوایز اگر به صورت رتبه ای باشد بهتر است.

     پاسخ: مهدی (مدیر)
بله . ما و شما دوستان که تجربه زیادی ازین سری موارد داریم. شخصا بخاطر دارم در یه مسابقه پیامکی فقط با یک سیمکارت قسمت شده خودرو برنده بشم اما در یک مسابقه با صد شانس هم هیچ!!
موفق باشید...
یا علی
رضا پورمهر
|
|
1394/01/14 17:57:24
2
1


225
سلام
یکی رو میشناسم که فقط با یک بار شرکت کردن و امتیاز کمش برنده گوشی شده
چطوری ممکنه اقای نوری که فقط یک بار در مسابقه سلامتی شرکت کرده برنده این جایزه بزرگ شه؟
شانس دخیله؟ نمیدونم والا. برام جالبه

     پاسخ: محمود
سلام
بله، همانطور که در ماه های پیش هم چنین مواردی بوده که با یکبار شرکت کردن برنده جایزه خوبی شده اند و حتی در بخش نظرات هم اعلام کرده اند.
امتیاز ایشان کم نبوده، اما همانطور که شما اشاره کردید یکبار شرکت کرده اند و برنده هم شده اند.
هیچ چیز غیر ممکن نیست!
باما همراه باشید...
جابر حسین زاده
|
|
1394/01/14 16:22:13
0
0


635
سلام
خدمتتون عرض کنم که در یک جایی اشاره فرمودید ( کسی که 10 بار در این مسابقه شرکت کند قطعا جایزه بهتری برنده خواهد شد. ) . من در سلامت و شادابی حداقل 13 بار با دادن تمامی سوالات شرکت کردم و فقط شارژ پنج تومانی برنده شدم. پس قطعا اصلا در کار نیست!

     پاسخ: محمود
سلام
شاید من منظورم رو به خوبی نرساندم!
کسی که 10 بار در مسابقه ای شرکت کند قطعا شانس بیشتری خواهد داشت.
کاملا درسته که قطعا برنده شدنی نیست! در مسابقات قبلی کاربرانی بوده اند که 16 بار شرکت کرده اند ولی هیچی برنده نشده اند.
باما همراه باشید...
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ