برندگان > برندگان سال 1394 > کلوب هوارداران مسابقه ها(اردیبهشت ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1394
 
   

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
برندگان مسابقه کلوب هوارداران مسابقه ها(اردیبهشت ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اردیبهشت ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (اردیبهشت ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

سمیه

حسین زاده

9998***0999

 

محدثه

دمادم شکوه

2992***0936

 

جابر

حسین زاده

5555***0141

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمود

حسین زاده

1001***0011

 

مرتضی

تیربند

3321***0933

 

مهیا

عسگری

1881***0938

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

سید سعید

عمرانی

4444***0544

 

فردین

دیبا

9842***0916

 

راضیه

حسین زاده

4545***0545

 

مجید

اکبری

4815***0914

 

ثریا

حسین زاده

9704***0901

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد

یوسفی

2340***0919

 

سارا

هدایتی

3693***0939

 

فاطمه

حسینی

4850***0901

 

نازنین

حسینی

2222***0333

 

مقصود

حسین زاده

8888***0988

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

بهرام

شیک پوش

6186***0930

 

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

 

حجت

حسینی

1111***0611

 

میثم

امیدی

3801***0937

 

محمد

حافظ حسن زاده

6564***0938

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نجمه

نجفی

9285***0935

12356

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد مهدی

قاسم زاده

2992***0936

12134

 

2

فریبا

عسگری

8663***0936

11361

 

3

سمانه

نیک رو

1332***0930

10777

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حمیدرضا

رحمتی

7871***0933

10587

 

2

ملیحه

اسماعیلی

0517***0915

10340

 

3

محمد

محمدزاده

8563***0910

10179

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حبیب

دیبا

8687***0937

9983

 

2

مهدی

شیخ زاده بیدواز

6407***0915

9956

 

3

نادیا

مهربونی

6246***0930

9592

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 تیرماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اردیبهشت ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (اردیبهشت ماه) بدین شرح می باشد:

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

سمیه

حسین زاده

9998***0999

 

محدثه

دمادم شکوه

2992***0936

 

جابر

حسین زاده

5555***0141

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمود

حسین زاده

1001***0011

 

مرتضی

تیربند

3321***0933

 

مهیا

عسگری

1881***0938

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

سید سعید

عمرانی

4444***0544

 

فردین

دیبا

9842***0916

 

راضیه

حسین زاده

4545***0545

 

مجید

اکبری

4815***0914

 

ثریا

حسین زاده

9704***0901

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد

یوسفی

2340***0919

 

سارا

هدایتی

3693***0939

 

فاطمه

حسینی

4850***0901

 

نازنین

حسینی

2222***0333

 

مقصود

حسین زاده

8888***0988

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

بهرام

شیک پوش

6186***0930

 

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

 

حجت

حسینی

1111***0611

 

میثم

امیدی

3801***0937

 

محمد

حافظ حسن زاده

6564***0938

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نجمه

نجفی

9285***0935

12356

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد مهدی

قاسم زاده

2992***0936

12134

 

2

فریبا

عسگری

8663***0936

11361

 

3

سمانه

نیک رو

1332***0930

10777

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حمیدرضا

رحمتی

7871***0933

10587

 

2

ملیحه

اسماعیلی

0517***0915

10340

 

3

محمد

محمدزاده

8563***0910

10179

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « اردیبهشت ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حبیب

دیبا

8687***0937

9983

 

2

مهدی

شیخ زاده بیدواز

6407***0915

9956

 

3

نادیا

مهربونی

6246***0930

9592

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 تیرماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 

 
 
 
مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اردیبهشت ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (اردیبهشت ماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 04 اردیبهشت ماه 1394

            پایان مسابقه:  31 اردیبهشت ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: 1 اعتبار

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

            3 بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

            2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 1000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         3 بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 10  از 11
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 11
مدیر سایت
|
|
1394/05/12 15:08:19
0
0


98594
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه "کلوب هواداران مسابقه ها(اردیبهشت ماه)" فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین:

آقای مجید اکبری : بسته 300 اعتباری
خانم فاطمه حسینی : بسته 200 اعتباری

باما همراه باشید...

     پاسخ: محمود
تمامی جوایز این مسابقه اهدا گردید...
مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/03/26 09:55:09
0
0


691
جناب آقای جابر حسین زاده

همه مث شما نیستن

لطفا احترام خودتو نگه دار

     پاسخ: محمود
سلام
آقای یزدانجو! لطفا حاشیه سازی بی مورد و به دور از قوانین و مقررات ایجاد نفرمایید.
باما همراه باشید...
جابر حسین زاده
|
|
1394/03/22 14:30:39
1
2


635
سلام
محسن تازه اومدی و زودم پسرخاله شدی
هرکس بیشتر تلاش کنه و زحمت بکشه، اعتبار خرج کنه برنده میشه، تو هم میتونی فک و فامیلت بگی بیان خرج کنن و مسابقه بدهند و برنده شوند.
لازم هم نیست تشکر کردن رو به ما یاد بدی. خودت بلدی کافیه!

     پاسخ: محمود
سلام
مشکلی در تعداد افراد در صورتی که حیقیقی باشند نداریم.
همانطور که در قوانین و مقررات مسابقات نیز آمده است.
باما همراه باشید...
مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/03/18 09:33:20
1
0


691
سلام رو پیشنهادم فکر کردید؟؟

آقای کریمی ی سوال:
چرا از بین ۳۲ نفر برنده اعتبار یا هرجایزه ای فقط یک نفر میاد نظر میده تشکر میکنه.بقیه هویتشون مشخصه یا نه؟ دکوری ک نیس اسم برندگان؟حتی ی دفعه هم نشده اون زوج خوشبخت ویا اون خانواده ۲۰نفری حسین زاده بیان نظر بدن تشکر کنن.

اگ چیزی قضیه ای آشناییتی هست بگین ماهم بدونیم.

     پاسخ: محمود
سلام
در این بخش احراز هویت ها تنها تکمیل کردن فیلدهای خواسته شده در قوانین و مقررات است.
برای 10 هزار تومان تماسی با برنده گرفته نمی شود. چون ارزش آنچنانی ندارد.
باما همراه باشید...
حمید رضا رحمتی
|
|
1394/03/15 11:12:00
1
0


594
خدا رو شکر این ماه برنده هم برنده شدم
-----------------------
اقای شیخ زاده شما سوال خوبی کردید.من هم قبل از سوال شما همین فکر را میکردم که هر چه سریعتر جواب بدهیم امتیاز بیشتری میگیریم ولی الان به این نتیجه رسیدم که تنها باید شانس با شما همراه باشد تا امتیاز خوبی بگیرید ولی اگر اولین سوال طلایی را امتیاز خوبی نگرفتید احتمال اینکه سوالهای طلایی بعدی را امتیاز خوبی بگیرید کم هست به نظرم و بازهم نمره کمتری میگیرید

قدرالله خواجه
|
|
1394/03/07 13:09:49
0
0


207
سلام.
برندگان مسابقه کی اعلام میشه؟

     پاسخ: محمود
سلام
قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را مطالعه نمایید.
باما همراه باشید...
مهدی شیخ زاده بیدواز
|
|
1394/02/18 01:15:57
0
0


607
با سلام من یک سوال دارم چرا با اینکه درسوالهای طلایی بسیار سریع هم جواب میدهم وفکر میکنم کسی شاید به من نرسد ولی باوجود پاسخ صحیح به تمامی سوالات باز هم رتبه های بسیار پایینی می آورم ؟
     پاسخ: محمود
سلام
برای امتیاز سوالات طلایی تماما شانس دخیل است و به هیچ عنوان به سریع جواب دادن و یا فاکتورهای دیگر دخیل نمی باشد. توجه داشته باشید برای تمامی کاربران اینها یکسان می باشد.
باما همراه باشید....
مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/02/13 22:12:05
0
0


691
با سلام
نطر من کلی بود در مورد همه چی.هم این بخش.هم بخش سوالات.

80 اعتبار واگذار میکنم

     پاسخ: محمود
سلام
شما باید در همان بخش تعیین شده اقدام به واگذاری اعتبار نمایید!
لطفا طبق قوانین و مقررات عمل کنید.
باما همراه باشید...
مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/02/13 10:58:37
1
0


691
با سلام
با اینکه اصن از نحوه قرعه کشی راضی نیسم
من 100 اعتبار واگذار میکنم
به امید تجدید نظر بهتر و منطقی تر در نحوه قرعه کشی یکسان ن بر اساس بعضی چیزا
ممنون

     پاسخ: محمود
سلام
آقای یزدانجو لطفا جایی که نظر رو ازسال می کنید مطالعه کنید که در مورد چه موضوعی می باشد!
جوایز این مسابقه بر اساس اعتبار واگذاری نیست و باید برای جوایز آن در مسابقه آن شرکت کنید.
در ضمن نحوه قرعه کشی هم در بخشی جداگانه کامل توضیح داده شده است و اگر موردی و یا پیشنهادی دارید در بخش نظرات صفحه مسابقات اینترنتی اعلام کنید قطعا اگر پیشنهاد سازنده و قابل پیاده سازی باشد بررسی و در مرحله اجرا قرار می گیرد.
باما همراه باشید...
محمد مهدی قاسم زاده
|
|
1394/02/04 15:04:14
0
0


-143
سلام
پیشنهاد می کنم روش امتیاز طلایی این مسابقه را هم همانند مسابقه عیدانه که داشتید تغییر دهید. به نظرم بهتر خواهد بود. اما در کل مسابقاتتون خوبه

     پاسخ: محمود
سلام
نحوه امتیازدهی ها در مسابقات متفاوت بوده و سعی براین نداریم که تمامی مسابقات همسان باشند.
باما همراه باشید...
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ