برندگان > برندگان سال 1394
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
برندگان مسابقات اینترنتی 1394
 
   

 
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
اهدای جوایز مسابقات اینترنتی
 
   

 بخش اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان تمامی مسابقات پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

طبق توضیحات بند 10 مسابقات اینترنتی، هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

طبق بند 11 قوانین مسابقات اینترنتی اسامی برندگان رتبه ای پس از 3 روز و اسامی برندگان قرعه کشی حداکثر 15 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نکته مهم: پس از اعلام نتایج و قرار گرفتن اسامی برندگان بر روی سایت، برندگان تنها 30 روز مهلت دارند مدارک خواسته شده که در بخش قوانین اهدای جوایز به آن اشاره شده است را برای ما ارسال نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر سایت مسابقه ها هیچ مسئولیتی در قبال تحویل جوایز به برندگان ندارد. در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان مدارک مورد نیاز را ارسال ننمایند، اسامی برندگان از روی سایت برداشته خواهد شد و قرعه کشی دوباره انجام می شود و جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

طبق بند 12 قوانین مسابقات اینترنتی، پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 10 الی 15 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مدارک برندگان و احراز هویت ها زودتر از موعد مقرر انجام گردد. جوایز نیز زودتر از موعد مقرر به برندگان اهدا می شود.

بنرهای برندگان هر مسابقه در سمت راست همین صفحه قرار می گیرد و اسامی برندگان رتبه ای و قرعه کشی را می توانید مشاهده نمایید. در این صفحه به اختصار توضیح داده خواهد شد که هر برنده باید چه مدارکی و تا چه زمانی ارسال نماید. اما همواره می توانید به بخش قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی رجوع کرده و قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی را مطالعه نمایید.

باما همراه باشید...

 

 بخش اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان تمامی مسابقات پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

طبق توضیحات بند 10 مسابقات اینترنتی، هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

طبق بند 11 قوانین مسابقات اینترنتی اسامی برندگان رتبه ای پس از 3 روز و اسامی برندگان قرعه کشی حداکثر 15 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

نکته مهم: پس از اعلام نتایج و قرار گرفتن اسامی برندگان بر روی سایت، برندگان تنها 30 روز مهلت دارند مدارک خواسته شده که در بخش قوانین اهدای جوایز به آن اشاره شده است را برای ما ارسال نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر سایت مسابقه ها هیچ مسئولیتی در قبال تحویل جوایز به برندگان ندارد. در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان مدارک مورد نیاز را ارسال ننمایند، اسامی برندگان از روی سایت برداشته خواهد شد و قرعه کشی دوباره انجام می شود و جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

طبق بند 12 قوانین مسابقات اینترنتی، پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 10 الی 15 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مدارک برندگان و احراز هویت ها زودتر از موعد مقرر انجام گردد. جوایز نیز زودتر از موعد مقرر به برندگان اهدا می شود.

بنرهای برندگان هر مسابقه در سمت راست همین صفحه قرار می گیرد و اسامی برندگان رتبه ای و قرعه کشی را می توانید مشاهده نمایید. در این صفحه به اختصار توضیح داده خواهد شد که هر برنده باید چه مدارکی و تا چه زمانی ارسال نماید. اما همواره می توانید به بخش قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی رجوع کرده و قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی را مطالعه نمایید.

باما همراه باشید...

 

 
 
 
قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی
 
   

قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

1- جوایز کارت شارژ و بسته های اعتباری:

این جوایز بعد از مشخص شدن برنده از طریق سامانه پیامکی سایت مسابقه ها به شماره تماس مندرج در صفحه پروفایل برنده ارسال می گردد.

نکته مهم: در صورتی که کاربر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در پروفایل درج نکرده باشد، جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

2- جوایز با ارزش تقریبی کمتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه :
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی:

نکته مهم: پس از دریافت مدارک ارسالی و تطبیق با اطلاعات وارد شده در پروفایل برنده جوایز ارسال می گردد. در صورتی که مدارک ارسالی با اطلاعات موجود در پروفایل برنده مورد تطبیق قرار نگیرد جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

3- جوایز با ارزش تقریبی بیشتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید. همچنین کپی شناسنامه یا کارت ملی برابر با اصل شده را به آدرس: مشهد - صندوق پستی 757-91735 بنام محمود کریمی ارسال نمایید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • سال تولد:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه:
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی: (برابر با اصل شده)

نکته مهم: پس از دریافت اطلاعات و تطبیق با اطلاعات موجود در پروفایل، با برندگان تماس و احراز هویت شده و هماهمگی های لازم برای دریافت جوایز صورت می پذیرد.

--------------------------------------------------------

 نکته مهم: باتوجه به نیاز اطلاعات دقیق از برندگان مسابقات، از تمامی اعضای محترم سایت مسابقه ها خواهشمندام در صورت اقدام به شرکت در مسابقات اینترنتی اطلاعاتی مانند: نام و نام خانوادگی – کد ملی – آدرس  و شماره تماس را به صورت دقیق در بخش پروفایل خود وارد نمایند. برای اهدای جوایز مدارک ارسالی با اطلاعات مندرج در پروفایل شما چک می شود و در صورت تطبیق مدارک با اطلاعات پروفایل جوایز اهدا می شود و در غیر اینصورت جوایز به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

 

 

قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی

1- جوایز کارت شارژ و بسته های اعتباری:

این جوایز بعد از مشخص شدن برنده از طریق سامانه پیامکی سایت مسابقه ها به شماره تماس مندرج در صفحه پروفایل برنده ارسال می گردد.

نکته مهم: در صورتی که کاربر نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در پروفایل درج نکرده باشد، جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

2- جوایز با ارزش تقریبی کمتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه :
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی:

نکته مهم: پس از دریافت مدارک ارسالی و تطبیق با اطلاعات وارد شده در پروفایل برنده جوایز ارسال می گردد. در صورتی که مدارک ارسالی با اطلاعات موجود در پروفایل برنده مورد تطبیق قرار نگیرد جایزه به فرد جایگزین اهدا می شود.

--------------------------------------------------------

3- جوایز با ارزش تقریبی بیشتر از 2،000،000 ریال:

از برندگان محترم خواهشمند است اطلاعات ذکر شده زیر را، به آدرس info@mosabegheha.ir  ارسال نمائید. همچنین کپی شناسنامه یا کارت ملی برابر با اصل شده را به آدرس: مشهد - صندوق پستی 757-91735 بنام محمود کریمی ارسال نمایید.

 • نام مسابقه:
 • جایزه:
 • نام و نام خانوادگی:
 • نام کاربری:
 • سال تولد:
 • شهرستان و استان (آدرس کامل پستی(:
 • شماره موبایل شرکت در مسابقه:
 • شماره 16 رقمی عابر بانک یا شماره حساب نزد بانک ملت:
 • کپی شناسنامه یا کارت ملی: (برابر با اصل شده)

نکته مهم: پس از دریافت اطلاعات و تطبیق با اطلاعات موجود در پروفایل، با برندگان تماس و احراز هویت شده و هماهمگی های لازم برای دریافت جوایز صورت می پذیرد.

--------------------------------------------------------

 نکته مهم: باتوجه به نیاز اطلاعات دقیق از برندگان مسابقات، از تمامی اعضای محترم سایت مسابقه ها خواهشمندام در صورت اقدام به شرکت در مسابقات اینترنتی اطلاعاتی مانند: نام و نام خانوادگی – کد ملی – آدرس  و شماره تماس را به صورت دقیق در بخش پروفایل خود وارد نمایند. برای اهدای جوایز مدارک ارسالی با اطلاعات مندرج در پروفایل شما چک می شود و در صورت تطبیق مدارک با اطلاعات پروفایل جوایز اهدا می شود و در غیر اینصورت جوایز به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

 

 

 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ