برندگان > برندگان سال 1394 > کلوب هواداران مسابقه ها(خردادماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
برندگان کلوب هواداران مسابقه ها(خردادماه)
 
   

 

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (خرداد ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (خرداد ماه) بدین شرح می باشد:

قرعه کشی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها

  

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محسن

یزدانجو

0000***0937

 

احسان

دشتی

0102***0930

 

نجمه

نجفی

6229***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

جابر

حسین زاده

0000***0333

 

اصغر

عراقی

5287***0935

 

رمضان

شکوری

1111***0935

 

محدثه

دمادم شکوه

9929***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

میثم

مختاری زاده

2014***0930

 

عباس

طالبی

5585***0917

 

حسین

سعادتمند

9922***0936

 

علی

زرکش

6566***0935

 

علی اکبر

صفاری

5555***0545

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ذاکر

علی نژاد

7186***0914

 

مرتضی

تیربند

0987***0939

 

مهیا

عسکری

1881***0938

 

مهدی

شیخ زاده بیدواز

1962***0915

 

فاطمه

حسینی

4850***0901

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد مهدی

قاسم زاده

2589***0936

 

سمانه

نیک رو

1332***0930

 

مسعود

شریفی

7777***0987

 

صمد

توکل زاده

0200***0231

 

مریم

کریم نژاد

5156***0919

 

فریبا

عسگری

6763***0937

 

فردین

دیبا

9842***0916

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 50 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

میثم

امیدی

9962***0936

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

ملیحه

اسماعیلی

0517***0915

 

پریسا

حسین زاده

3333***0963

 

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

مهناز

اسماعیلی

2165***0936

 

حمیدرضا

رحمتی

2841***0919

 

  

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

علی

موحدی

1111***0010

12509

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمود

حسین زاده

5555***0888

12137

 

2

راضیه

حسین زاده

5555***0555

11374

 

3

سمیه

حسین زاده

5555***0115

10941

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مقصود

حسین زاده

0000***0511

10892

 

2

پویا

سیف آبادی

4020***0933

10601

 

3

اکبر

دیبا

1581***0914

10555

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نازنین

حسینی

1111***0654

10226

 

2

علی

عدلی

8128***0933

9806

 

3

حبیب

دیبا

8687***0937

9199

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 مردادماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (خرداد ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (خرداد ماه) بدین شرح می باشد:

قرعه کشی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها

  

برندگان قرعه کشی بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محسن

یزدانجو

0000***0937

 

احسان

دشتی

0102***0930

 

نجمه

نجفی

6229***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

جابر

حسین زاده

0000***0333

 

اصغر

عراقی

5287***0935

 

رمضان

شکوری

1111***0935

 

محدثه

دمادم شکوه

9929***0936

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

میثم

مختاری زاده

2014***0930

 

عباس

طالبی

5585***0917

 

حسین

سعادتمند

9922***0936

 

علی

زرکش

6566***0935

 

علی اکبر

صفاری

5555***0545

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

ذاکر

علی نژاد

7186***0914

 

مرتضی

تیربند

0987***0939

 

مهیا

عسکری

1881***0938

 

مهدی

شیخ زاده بیدواز

1962***0915

 

فاطمه

حسینی

4850***0901

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد مهدی

قاسم زاده

2589***0936

 

سمانه

نیک رو

1332***0930

 

مسعود

شریفی

7777***0987

 

صمد

توکل زاده

0200***0231

 

مریم

کریم نژاد

5156***0919

 

فریبا

عسگری

6763***0937

 

فردین

دیبا

9842***0916

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 50 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

میثم

امیدی

9962***0936

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

ملیحه

اسماعیلی

0517***0915

 

پریسا

حسین زاده

3333***0963

 

نادیا

مهربونی

6246***0930

 

مهناز

اسماعیلی

2165***0936

 

حمیدرضا

رحمتی

2841***0919

 

  

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

علی

موحدی

1111***0010

12509

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمود

حسین زاده

5555***0888

12137

 

2

راضیه

حسین زاده

5555***0555

11374

 

3

سمیه

حسین زاده

5555***0115

10941

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

مقصود

حسین زاده

0000***0511

10892

 

2

پویا

سیف آبادی

4020***0933

10601

 

3

اکبر

دیبا

1581***0914

10555

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « خرداد ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

نازنین

حسینی

1111***0654

10226

 

2

علی

عدلی

8128***0933

9806

 

3

حبیب

دیبا

8687***0937

9199

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 مردادماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها (خرداد ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (خرداد ماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 خرداد ماه 1394

            پایان مسابقه:  31 خرداد ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: 1 اعتبار

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

  3             بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

            2 بسته 100 اعتباری (اهدایی آقای مهدی اسدی)

            5 بسته 50 اعتباری (اهدایی آقای عباس طالبی)

            2 بسته 50 اعتباری (اهدایی آقای مهدی اسدی)

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 500 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 2000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 2000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         3 بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 8  از 8
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 8
مدیر سایت
|
|
1394/06/16 21:05:13
0
0


98594
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه "کلوب هواداران مسابقه ها(خردادماه)" فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین:

آقای علی زرکش : بسته 300 اعتباری
خانم مهیا عسکری : بسته 200 اعتباری
آقای صمد توکل زاده : بسته 100 اعتباری

باما همراه باشید...

مدیر سایت
|
|
1394/04/20 13:38:25
0
0


98594
باسلام؛
کاربرانی که نام و نام خانوادگی درستی وارد ننموده اند برای دریافت جایزه نام خانوادگی را از طریق تماس باما ارسال نمایید تا در پروفایل شما ویرایش گردد و جایزه به حساب اعتبارات شما در سایت واریز گردد.
باما همراه باشید...

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/04/18 13:29:54
0
0


691
باسلام

پرسنل سایت مسابقه ها مارو شرمنده خودتون کردین به خدا...

دستتون درد نکنه

ممنون

     پاسخ: محمود
سلام
مبارکتون باشه...
میثم امیدی
|
|
1394/04/11 21:21:35
0
0


2662
اقای کریمی مطمئید این شماره که جلو اسم من نوشتید همون شماره ای هست که من موقع شرکت در مسابقه وارد کردم چون اگر اینجور باشه من اشتباه کردم 9962***0936 درستش هست
     پاسخ: محمود
سلام
بله کاملا حق با شماست.
از لیست بالایی کپی شده بود و اسامی درست بود اما شماره ها برابر با لیست بالای آن بوده است.
تصحیح شد.
باما همراه باشید...
مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/04/05 23:32:14
0
0


691
کاش منم هرهفته مث بعضیا به بی انصافی برنده جایزه بزرگ میشدم میتونسم اعتبار چیزی اهدا کنم
حمید رضا رحمتی
|
|
1394/03/12 14:28:11
2
4


594
اقای اسدی
اقای طالبی
من به نوبه خودم از اهدا جایزه در این مسابقه تشکر میکنم

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/03/04 21:00:04
0
0


691
سلام

شهر قومیس صحیح است نه قومیش


http://uupload.ir/files/uj9r_sshot-13.png

     پاسخ: محمود
سلام
کاملا درست است. تصحیح شد.
باما همراه باشید...
قدرالله خواجه
|
|
1394/03/03 19:09:25
0
0


207
برای واگذاری اعتبار از کدوم قسمت باید استفاده کرد؟
     پاسخ: محمود
سلام
منوی مسابقات اینترنتی و بخش " قرعه کشی بر اساس اعتبار واگذاری " را مطالعه نمایید.
در بخش نظرات همان صفحه می توانید اقدام به واگذاری اعتبار نمایید.
باما همراه باشید...
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ