برندگان > برندگان سال 1394 > کلوب هواداران مسابقه ها(مهرماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (مهر ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (مهر ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (مهر ماه) بدین شرح می باشد:

قرعه کشی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها(مهرماه)

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد

حافظ حسن زاده

4963***0901

 

مرتضی

تیربند

3321***0933

 

مریم

کریم نژاد

5708***0938

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد مهدی

قاسم زاده

9879***0936

 

سمیه

حسین زاده

1111***0252

 

اکبر

دیبا

1581***0914

 

امین

صادقی

0000***0100


 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مقصود

حسین زاده

5555***0935

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

نازنین

حسینی

0000***0912

 

سمانه

نیک رو

7777***0977


سمیه

اسماعیلی نژاد

8288***0936


 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

زرکش

6566***0935

 

مهدی

محمدزاده

0147***0939

 

رمضان

شکوری

5555***0070

 

محمد

محمدزاده

8563***0910

 

سارا

هدایتی

2222***0333

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

حمیدرضا

رحمتی

7871***0933

 

عمران

صحرایی

0000***0936

 

علی

موحدی

3333***0633

 

میثم

امیدی

3801***0937

 

احسان

دشتی

0102***0930

 

 

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسین

سعادتمند

9846***0901

12849

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

پریسا

حسین زاده

0000***0900

12707

 

2

محدثه

دمادم شکوه

4656***0932

12447

 

3

نادیا

مهربونی

1111***0935

12108

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حبیب

دیبا

8687***0937

12039

 

2

میکائیل

شریفی

7777***0987

11474

 

3

نجمه

نجفی

9929***0936

10965

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

سید سعید

عمرانی

3333***0933

10774

 

2

فردین

دیبا

9842***0916

9861

 

3

رضا

ابوطالب نیا

3437***0935

9825

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 آذرماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (مهر ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (مهر ماه) بدین شرح می باشد:

قرعه کشی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها(مهرماه)

 

برندگان قرعه کشی بسته 1000  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد

حافظ حسن زاده

4963***0901

 

مرتضی

تیربند

3321***0933

 

مریم

کریم نژاد

5708***0938

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد مهدی

قاسم زاده

9879***0936

 

سمیه

حسین زاده

1111***0252

 

اکبر

دیبا

1581***0914

 

امین

صادقی

0000***0100


 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مقصود

حسین زاده

5555***0935

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

نازنین

حسینی

0000***0912

 

سمانه

نیک رو

7777***0977


سمیه

اسماعیلی نژاد

8288***0936


 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

زرکش

6566***0935

 

مهدی

محمدزاده

0147***0939

 

رمضان

شکوری

5555***0070

 

محمد

محمدزاده

8563***0910

 

سارا

هدایتی

2222***0333

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

حمیدرضا

رحمتی

7871***0933

 

عمران

صحرایی

0000***0936

 

علی

موحدی

3333***0633

 

میثم

امیدی

3801***0937

 

احسان

دشتی

0102***0930

 

 

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حسین

سعادتمند

9846***0901

12849

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

پریسا

حسین زاده

0000***0900

12707

 

2

محدثه

دمادم شکوه

4656***0932

12447

 

3

نادیا

مهربونی

1111***0935

12108

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حبیب

دیبا

8687***0937

12039

 

2

میکائیل

شریفی

7777***0987

11474

 

3

نجمه

نجفی

9929***0936

10965

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « مهر ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

سید سعید

عمرانی

3333***0933

10774

 

2

فردین

دیبا

9842***0916

9861

 

3

رضا

ابوطالب نیا

3437***0935

9825

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 آذرماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها(مهرماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (مهر ماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 مهر ماه 1394

            پایان مسابقه:  30 مهر ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: 1 اعتبار

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

 3             بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 1000 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 2000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         3 بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 4  از 4
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 4
مدیر سایت
|
|
1394/10/03 15:01:00
0
0


98594
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه "کلوب هواداران مسابقه ها(مهرماه)" فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین:

آقای امین صادقی : بسته 500 اعتباری
خانم سمانه نیک رو : بسته 300 اعتباری

باما همراه باشید...

سمیه اسماعیلی نژاد
|
|
1394/09/29 02:11:19
0
0


1433
سلام
من شماره تماس را در بخش پروفایل وارد کردم. کار دیگری نیاز است ؟

مـحـسـنـ یـزدانـ جـو
|
|
1394/08/19 10:17:25
0
0


691
اول سلامی کنیم به کاربران میلیاردی و برنده های ثابت هر ماه سایت مسابقه ها ...

دوم

سلام آقای کریمی
تو این مدت طولانی که نبودم خیلیا وضعشون توب شده ها
قانون عوض شده یا همون قانون قبلیه؟؟؟؟

     پاسخ: محمود
سلام
قوانین مسابقات اینترنتی تغییری نکرده است و طبق قوانین وضع شده جوایز اهدا می گردد.
باما همراه باشید...
حمید رضا رحمتی
|
|
1394/07/09 19:32:31
0
0


594
عالی است
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ