برندگان > برندگان سال 1394 > کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)
 
 
     
 
شناسه یا رمز عبور نامعتبر است
بازیابی شناسه کاربری و رمز عبور
 
 
مسابقات جاری
 
   


 


 

 
 
 
توضیحات و قوانین و مقررات
 
   

 
 
 
برندگان مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)
 
   

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه) بدین شرح می باشد:  

قرعه کشی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)

برندگان قرعه کشی بسته 1000  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مهناز

اسماعیلی

2165***0936

 

مرتضی

تیربند

3321***0933

 

سارا

هدایتی

0000***0200

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

راضیه

حسین زاده

2222***0111

 

اکبر

دیبا

1581***0914

 

مهدی

محمد زاده

0147***0939

 

محسن

یزدانجو

0429***0939

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

 

فردین

دیبا

9842***0916

 

خلیل

شیرپور

4256***0917

 

جابر

حسین زاده

9350***0935

 

نازنین

حسینی

0000***0912

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد مهدی

قاسم زاده

4231***0935

 

محمود

حسین زاده

5555***0555

 

محدثه

دمادم شکوه

6565***0936

 

سمانه

نیک رو

3333***0937

 

حسین

سعادتمند

4561***0935

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

عدلی

8128***0933

 

ثریا

حسین زاده

2222***0222

 

خدیجه

شبانی

0643***0936

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

میکائیل

شریفی

0000***0410

 

  

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد

حافظ حسن زاده

5632***0935

12534

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حبیب

دیبا

8687***0937

12410

 

2

حمید رضا

رحمتی

7871***0933

12100

 

3

نادیا

مهربونی

1111***0511

11911

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

فریبا

عسگری

6763***0937

11605

 

2

نجمه

نجفی

4849***0936

11550

 

3

رمضان

شکوری

4100***0935

11532

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد

محمد زاده

8563***0910

11239

 

2

احسان

دشتی

0102***0930

10863

 

3

مریم

کریم نژاد

5156***0919

10834

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 دی ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)

طبق قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی، اسامی برندگان مسابقه  کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه) بدین شرح می باشد:  

قرعه کشی برندگان مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)

برندگان قرعه کشی بسته 1000  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»)

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

مهناز

اسماعیلی

2165***0936

 

مرتضی

تیربند

3321***0933

 

سارا

هدایتی

0000***0200

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه »))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

راضیه

حسین زاده

2222***0111

 

اکبر

دیبا

1581***0914

 

مهدی

محمد زاده

0147***0939

 

محسن

یزدانجو

0429***0939

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 300 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

فاطمه

اسماعیلی

7990***0939

 

فردین

دیبا

9842***0916

 

خلیل

شیرپور

4256***0917

 

جابر

حسین زاده

9350***0935

 

نازنین

حسینی

0000***0912

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 200 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

محمد مهدی

قاسم زاده

4231***0935

 

محمود

حسین زاده

5555***0555

 

محدثه

دمادم شکوه

6565***0936

 

سمانه

نیک رو

3333***0937

 

حسین

سعادتمند

4561***0935

 

 

برندگان قرعه کشی بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

توضیحات

علی

عدلی

8128***0933

 

ثریا

حسین زاده

2222***0222

 

خدیجه

شبانی

0643***0936

 

حسن

زارعی

3596***0936

 

میکائیل

شریفی

0000***0410

 

  

برندگان رتبه ای کارت بسته 1000 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد

حافظ حسن زاده

5632***0935

12534

 

 

برندگان رتبه ای کارت بسته 500  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

حبیب

دیبا

8687***0937

12410

 

2

حمید رضا

رحمتی

7871***0933

12100

 

3

نادیا

مهربونی

1111***0511

11911

 

 

برندگان رتبه ای بسته 200  اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

فریبا

عسگری

6763***0937

11605

 

2

نجمه

نجفی

4849***0936

11550

 

3

رمضان

شکوری

4100***0935

11532

 

 

برندگان رتبه ای بسته 100 اعتباری (مسابقه کلوب هوادران مسابقه ها « آبان ماه»))

رتبه

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

امتیاز

توضیحات

1

محمد

محمد زاده

8563***0910

11239

 

2

احسان

دشتی

0102***0930

10863

 

3

مریم

کریم نژاد

5156***0919

10834

 

 

طبق بند 1 قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی برندگان بسته های اعتباری فیلدهای ذکر شده را تکمیل نمایند.

برندگان تا قبل از 15 دی ماه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند و در صورتی که تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا می گردد.

نکته مهم: باتوجه به اینکه اگر کاربری اطلاعات خواسته شده در بخش قوانین اهدای جوایز را به درستی تکمیل یا ارسال نکند، جایزه دوباره قرعه کشی و یا به رتبه های بعدی اهدا می گردد. تا زمانی که تمامی افراد اطلاعات درخواستی را تکمیل ننمایند امکان اهدای جوایز نمی باشد.

برای مطالعه قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی اینجا کلیک نمایید.

باما همراه باشید...

 
 
 
مسابقه اینترنتی کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه)
 
   

مسابقه کلوب هواداران مسابقه ها (آبان ماه)

موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

            شروع مسابقه: 01 آبان ماه 1394

            پایان مسابقه:  30 آبان ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: 1 اعتبار

                          هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

·         جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

 3            بسته 1000 اعتباری

            4 بسته 500 اعتباری

            5 بسته 300 اعتباری

            5 بسته 200 اعتباری

            5 بسته 100 اعتباری

جوایز  رقابتی:

            1 بسته 1000 اعتباری

            3 بسته 500 اعتباری

            3 بسته 200 اعتباری

            3 بسته 100 اعتباری

·         شروع مسابقه:

نکته مهم: برای ورود به مسابقه میتوانید:

            1- بر روی بنر بالای صفحه کلیک کرده و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

2- از گزینه ورود که در پایین صفحه قرار داده شده است استفاده کنید و به صفحه شرکت در مسابقه وارد شوید.

کلید واژه قابل استفاده در این مسابقه برای پاسخ دادن به سوالات " M " می باشد و شرکت کنندگان میبایست شماره گزینه صحیح را با رعایت یک فاصله پس از حرف " M " در کارد مربوطه وارد نموده و دکمه ارسال را کلیک نمایند.

مثال: M 2

در حین پاسخگویی به سوالات به هر دلیلی از مسابقه خارج شدید، می توانید با شماره تماسی که مسابقه را آغاز نموده اید وارد شده و مسابقه را از آخرین سوالی که پاسخ داده اید ادامه دهید. در اینصورت امتیازات جدید کسب شده به امتیازات قبلی شما افزوده می شود.

در هر لحظه برای دیدن امتیازات خود می توانید از زیر منوی امکانات گزینه " کارنامه مسابقه ها" را انتخاب نموده و در این بخش لیست مسابقاتی که شما در آن شرکت کرده اید نمایش داده می شود و با انتخاب مسابقه مورد نظر نتیجه فعالیت خود را به صورت لحظه ای مشاهده نمایید.

نکته مهم: در این مسابقه هر کاربر تنها امکان 10 بار شرکت کردن در مسابقه را دارد.

·         نحوه امتیازگیری:

هر پاسخ صحیح 100 امتیاز و پاسخ غلط  0 امتیاز دارد. در صورت پاسخ غلط، سوال بعدی برای کاربر نمایش داده می شود.

سوالات 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 مسابقه، سوالات طلایی می باشند. کاربر با پاسخ به این سوالات بین 1000 تا 2000 امتیاز دریافت خواهد کرد. پاسخ غلط به این سوالات نیز همچون سایر سوالات هیچ امتیازی ندارد.

·         حدس عدد:

در ابتدای مسابقه برای هر کاربر یک عدد در نظر گرفته می شود که کاربر با حدس عدد(که یک عدد 6 رقمی می باشد) 2000 امتیاز دیگر دریافت می کند. نحوه حدس عدد به این صورت است که پس از پاسخ صحیح به برخی سوالات یک یا چند رقم رمز برای کاربر نمایش داده می شود. یعنی پس از پاسخ دادن به تمام سوالات 5 رقم نمایش داده می شود.

در هر بار شرکت کردن در مسابقه کاربر امکان ارسال 5 حدس را برای عدد مورد نظر دارا می باشد و در صورتی که در اولین ارسال به درستی عدد را حدس بزند، بالاترین امتیاز که همان 1000 می باشد دریافت می کند و در دفعات بعد به میزان یک پنجم از امتیاز مرجع کسر می گردد.

برای کشف رقم باقی مانده کاربر می تواند بار ارسال M 999 برای حدس عدد از سیستم کمک بگیرد. سپس با توجه به راهنمایی دریافت شده عدد مورد نظر را پس از حرف M ارسال نماید.

مثال : M 258616

·         نحوه انتخاب برندگان:

 

جوایز قرعه کشی:

در صورتی که هر کاربر تعداد بیشتری سوال پاسخ دهد، امتیاز بیشتری کسب خواهد نمود و با توجه به اینکه جوایز قرعه کشی به میزان امتیاز کسب شده بستگی دارد شانس شرکت کننده در برنده شدن افزایش خواهد یافت.

(امتیاز بیشتر = شانس بیشتر)

·         3 بسته 1000 اعتباری برای کاربرانی که به تمامی سوالات پاسخ دهند.

·         مابقی جوایز بین تمامی کاربرانی که حداقل به یک سوال پاسخ صحیح داده باشند.

جوایز رقابتی:

در پایان مسابقه جوایز رقابتی به ترتیب زیر به کاربران اهدا می شود:

بسته 1000 اعتباری به رتبه اول مسابقه

            بسته 500 اعتباری به رتبه های 2 الی 4

            بسته 200 اعتباری به رتبه های 5 الی 7

            بسته 100 اعتباری به رتبه های 8 الی 10

اسامی برندگان رقابتی 3 روز پس از اتمام مسابقه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

هر شرکت کننده فقط یک بار می تواند در هر مسابقه برنده شده و در پایان مسابقه اگر شرکت کننده ای موفق به برنده شدن چند جایزه شده باشد(چه قرعه کشی و چه رقابتی)، بهترین جایزه به وی تعلق خواهد گرفت.

نکته مهم: با توجه به قوانین اهدای جوایز مسابقات اینترنتی؛ در صورتی که پس از 30 روز از اعلام نتایج، برندگان اطلاعات مورد نیاز را تکمیل ننمایند جایزه به فرد جایگزین اهدا خواهد شد. در مورد جوایز رتبه ای نیز به رتبه های بعدی اهدا خواهد شد.

پس از احراز هویت برندگان، جوایز بین 3 الی 7 روز کاری به برندگان اهدا خواهد شد.

 


برچسب ها:   
بازگشت به صفحه نخست
send
ارسال به دوستان
1  تا 3  از 3
تعداد نمايش در صفحه :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 3
مدیر سایت
|
|
1394/10/15 13:02:36
0
0


98595
باسلام؛
با توجه به اینکه بعضی از برندگان مسابقه "کلوب هواداران مسابقه ها(آبان ماه )" فیلدهای مشخص شده در قوانین و مقررات مسابقات اینترنتی را تکمیل ننموده اند، جوایز به افراد جایگزین اهدا می گردد.

برندگان جایگزین:

خانم محدثه دمادم شکوه : بسته 200 اعتباری

باما همراه باشید...

محمد حافظ حسن زاده
|
|
1394/09/26 14:25:50
0
0


4867
سلام
جوایز این مسابقه کی اضافه می شود؟

حمید رضا رحمتی
|
|
1394/09/16 13:40:51
0
0


594
خدا رو شکر برنده شدم
  "مسابقه ها" نظرات حاوی توهین را منتشر نخواهد کرد.

  لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

نام شما:
نظر شما:

کاربر گرامی برای ارسال نظر می بایست عضو سایت باشید. لطفا برای عضویت اینجا را کلیک نمایید.
 
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.
Copyright © 2013 - All rights reserved.
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک


تحلیل آمار سایت و وبلاگ